Đồng bộ và chia sẻ dữ liệu với Dropbox

Dropbox là dịch vụ đồng bộ và chia sẻ dữ liệu rất hiệu quả, nhất là cho làm việc cộng tác. Điều hấp dẫn là tài khoản miễn phí của Dropbox có dung lượng đến 2GB...

Thứ Tư, 11/12/2019 13:44
31 👨 1.687
0 Bình luận
Sắp xếp theo