Công thức nhân hai lũy thừa cùng cơ số, chia hai lũy thừa cùng cơ số

Nhân hai lũy thừa cùng cơ số, chia hai lũy thừa cùng cơ số được thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn công thức nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số, mời các bạn tham khảo.

Nhân hai lũy thừa cùng cơ số, chia hai lũy thừa cùng cơ số

Lũy thừa với số mũ tự nhiên

Lũy thừa bậc n của a là tích của n thừa số bằng nhau, mỗi thừa số bằng a.

an = a . a . … . a ( n ≠ 0) ta có :

a . a = a2 (đọc a bình phương hay bình phương của a)

a . a . a = a3 (đọc a lập phương hay lập phương của a)

a . a . a . a = a4 (đọc a mũ 4)

a . a . a . a . a = a5 (đọc a mũ 5)

an : (đọc a mũ n)

Quy ước: a1 = a

Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

a^m\times a^n=a^{\left(m-n\right)}

(a ≠ 0; m ≥ n)

Chia hai lũy thừa cùng cơ số

a^m\div a^n=a^{\left(m-n\right)}

(a ≠ 0; m ≥ n)

Lưu ý: Mọi số tự nhiên đều viết được dưới dạng tổng các luỹ thừa có 10, ví dụ:

= 100a + 10b + c = a.102 + b.10 + c.100

Ví dụ về nhân, chia 2 lũy thừa cùng cơ số

Viết thành 1 lũy thừa

25.27= 212

4.43 = 44

x.x2 = x3

75 ∶ 72= 73

512 ∶ 57= 55

x17 ∶ x12= x5

Tìm số tự nhiên x biết:

a. 3x= 1

b. x4= 1

c. 2x= 16

d. x2= 9

Giải:

a. 3x=1= 30 ⇒ x = 0

b. x4=1= 14 ⇒x = 1

c. 2x=16= 24 ⇒ x = 4

d. x2=9= 32 ⇒ x = 3

Thứ Năm, 11/11/2021 15:03
51 👨 2.528
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Giáo dục, học tập