Cách xóa biểu tượng profile trong trình duyệt Google Chrome

Không thích biểu tượng profile người dùng trong trình duyệt Google Chrome? Đây là cách bạn có thể xóa biểu tượng profile trong Google Chrome.

Profile người dùng trong Google Chrome

Khi nói đến trình duyệt, Chrome và các trình duyệt dựa trên Chromium khác như Edge Chromium là những “ông vua” về thị phần, khả năng tương thích với các công nghệ web và nhiều tính năng khác nhau.

Một trong những tính năng hữu ích nhất của Chrome và Edge Chromium là bạn có thể tạo các profile người dùng khác nhau. Mỗi profile người dùng chạy độc lập với các cấu hình khác, để bạn không phải chia sẻ dữ liệu duyệt web hoặc tiện ích mở rộng của mình với người dùng khác. Bạn thậm chí có thể đăng nhập vào tài khoản Google hoặc Microsoft của mình để đồng bộ dữ liệu trình duyệt giữa các thiết bị.

Khi bạn tạo profile người dùng mới trong Chrome, trình duyệt sẽ thêm biểu tượng profile bên cạnh thanh địa chỉ và ngay trước biểu tượng Menu. Điều này giúp cho bạn có thể dễ dàng xác định profile người dùng và chuyển sang một profile khác nếu cần. Nói chung, biểu tượng profile người dùng được nhập trực tiếp từ tài khoản Google, nếu bạn đã đăng nhập. Nếu bạn chưa đăng nhập, một hình ảnh ngẫu nhiên sẽ được chọn từ danh mục.

Nếu bạn không thích có biểu tượng profile người dùng xuất hiện trong Chrome, bạn có thể loại bỏ nó.

Lưu ý: Thực tế là Google đã loại bỏ tùy chọn xóa biểu tượng profile. Vì vậy, tất cả những gì bạn có thể thực hiện là làm cho biểu tượng này ít rõ ràng hơn mà thôi.

Xóa biểu tượng profile trong Google Chrome

Giống như đã nói trong ghi chú ở trên, bạn hoàn toàn không thể xóa biểu tượng profile người dùng. Tuy nhiên, bạn có thể làm cho nó ít rõ ràng hơn bằng cách thay đổi biểu tượng và tên.

1. Mở trình duyệt Google Chrome nếu chưa thực hiện. Sau khi mở, nhấp vào biểu tượng người dùng để mở menu flyout. Tại đây, nhấp vào tên tài khoản người dùng xuất hiện trên đầu biểu tượng người dùng.

Nhấp vào tên tài khoản người dùng xuất hiện trên đầu biểu tượng người dùng
Nhấp vào tên tài khoản người dùng xuất hiện trên đầu biểu tượng người dùng

2. Ngay sau khi nhấp vào tùy chọn, bạn sẽ được đưa đến trang profile. Tại đây, nhập tên bạn chọn vào trường trên cùng trong phần "Edit person" và chọn biểu tượng profile bạn muốn.

Nhập tên và chọn biểu tượng profile
Nhập tên và chọn biểu tượng profile

Thế là xong! Các thay đổi được tự động lưu và phản ánh ngay lập tức. Bạn có thể thấy biểu tượng profile mới trong thanh địa chỉ. Trên thực tế, biểu tượng cũng được thay đổi trong thanh tác vụ.

Biểu tượng cũng được thay đổi trong thanh tác vụ
Biểu tượng cũng được thay đổi trong thanh tác vụ
Thứ Sáu, 13/03/2020 11:43
51 👨 4.079
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Google Chrome