Web Scraping và Data Mining khác gì nhau?

Web scrapingData mining là hai cụm từ thường được sử dụng trong cùng một câu. Mặc dù có rất nhiều điểm tương đồng và được sử dụng như nhau trong nhiều trường hợp, thì về cơ bản chúng vẫn khác nhau.

Cả hai khái niệm này đang trở nên ngày càng phổ biến trong không gian trực tuyến. Nhưng sự khác biệt giữa Web scraping và Data mining là gì? Làm thế nào để biết bạn nên sử dụng cái nào cho dự án tiếp theo của mình? Cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé!

Web scraping là gì?

Web scraping
Web scraping

Web scraping đề cập đến việc trích xuất dữ liệu từ bất kỳ trang web nào. Nói chung, quá trình này cũng liên quan đến việc định dạng dữ liệu này thành một định dạng thuận tiện hơn, chẳng hạn như trang tính Excel

Mặc dù Web scraping có thể được thực hiện thủ công, nhưng trong hầu hết các trường hợp, các công cụ phần mềm Web scraping vẫn được ưa thích hơn do tốc độ và sự tiện lợi của chúng.

Data mining là gì?

Data mining
Data mining

Data mining đề cập đến quá trình phân tích trước các tập dữ liệu mở rộng.

Những phân tích này có thể đủ nâng cao đến mức yêu cầu những công nghệ Machine Learning nhằm khám phá các xu hướng hoặc thông tin chi tiết cụ thể từ tập dữ liệu.

Ví dụ, Data mining có thể được sử dụng để phân tích hàng triệu giao dịch từ một nhà bán lẻ như Amazon để xác định các khu vực tăng trưởng và suy giảm cụ thể.

Trong một số trường hợp, Web scraping có thể được sử dụng để trích xuất và xây dựng các tập dữ liệu sẽ được sử dụng để phân tích thêm thông qua Data mining.

Sự khác biệt giữa Web scraping và Data mining là gì?

Khai thác dữ liệu không liên quan đến việc trích xuất dữ liệu
Khai thác dữ liệu không liên quan đến việc trích xuất dữ liệu

Tại thời điểm này, sự khác biệt giữa hai thuật ngữ này đã rất rõ ràng. Nhưng hãy diễn đạt chúng một cách đơn giản hơn.

Web scraping đề cập đến quá trình trích xuất dữ liệu từ các nguồn web và cấu trúc nó thành một định dạng thuận tiện hơn. Web scraping không liên quan đến bất kỳ xử lý hoặc phân tích dữ liệu nào.

Data mining đề cập đến quá trình phân tích các tập dữ liệu lớn để khám phá các xu hướng và thông tin chi tiết có giá trị. Data mining không liên quan đến bất kỳ quá trình thu thập hoặc trích xuất dữ liệu nào.

Khai thác dữ liệu không liên quan đến việc trích xuất dữ liệu. Trên thực tế, có thể sử dụng Web scraping để tạo tập dữ liệu được sử dụng trong Data mining.

Thứ Bảy, 07/08/2021 08:03
529 👨 272
0 Bình luận
Sắp xếp theo