Vẽ các khoen tròn lồng vào nhau

Ở bài tập này ta dùng công cụ vẽ hình tròn (Ellipse Tool) và một số lệnh sau:

- Combine (Ctrl + L): liên kết đối tượng, phần giao nhau giữa các đối tượng sẽ tạo bởi những vùng trống.


Hình 1


Hình 2


Hình 3


Hình 4


Hình 5


Hình 6


Hình 7


Hình 8


Hình 9


Hình 10

- Break Curve Apart (Ctrl + K): hoàn trả một nhóm đối tượng thoát khỏi lệnh Combine.

- Intersect: Tạo ra đối tượng thứ ba, phần giao nhau của hai đối tượng.

- Align and Distribute: dùng để so hàng các đối tượng (Align Left, Align Right, Align Top, Align Bottom, Align Centers Horizontally, Align Centers Vertically, Center to Page, Center to Page Horizontally, Center to Page Vertically).

- Oder: thay đổi thứ tự cho đối tượng, thông thường các đối tượng trên màn hình được sắp xếp theo thứ tự mặc định đối tượng tạo sau sẽ nằm trên đối tượng tạo trước.
  • To Font: đặt trên cùng.
  • To Back: đặt dưới cùng.
  • Forward One: đặt lên trên một đối tượng.
  • Back One: đặt xuống dưới một đối tượng.
  • In front of: lên trên đối tượng mà ta cần.
  • Behind: xuống dưới đối tượng mà ta cần.
  • Reverse order: đảo ngược thứ tự cho các đối tượng.

- Tranfrom - Position: thay đổi đối tượng vào một vị trí chính xác trên màn hình.

Cách vẽ:

- Chọn công cụ vẽ hình Ellipse (Ellipse Tool), vẽ hình tròn bằng cách nhấn Ctrl và kéo chéo chuột.

- Vẽ tiếp hình tròn thứ hai sao cho nhỏ hơn hình thứ nhất một chút.

- Chọn Object - Align and Distribute:

+ Align Centers Horizontally
+ Align Centers Vertically

- Chọn Object - Combine (có thể nhấn phím tắt Ctrl + L), ta được một hình vành khăn (hình 1).

- Chọn Object - Transformations - Position với thông số:

+ Position: H: 90mm, V: 0mm
+ Nhấn thẻ Apply To Duplicate 2 lần (hình 2).

- Chọn hình vành khăn đầu tiên

- Chọn Object - Transformations - Position với thông số:

+ Position: H: 45mm, V: 30mm
+ Nhấn thẻ Apply To Duplicate ta được hình vành khăn thứ 4 (hình 3).

- Chọn hình vành khăn số 3

- Chọn Object - Transformations - Position với thông số:

+ Position: H: 45mm, V: 30mm
+ Nhấn thẻ Apply To Duplicate ta được hình vành khăn thứ 5 (hình 4).

- Tô màu cho mỗi hình (tùy thích) sao cho mỗi hình có màu khác nhau (hình 5).

- Chọn hình vành khăn thứ 1 và thứ 4 (hình 6).

- Chọn Object - Shaping - Intersect, ta được một đối tượng là phần giao của hình vành khăn 1 và 4 (hình 7).

- Chọn Object - Break Curve Apart (Ctrl + K).

- Xóa một trong hai đối tượng là phần giao của hình 1 và 4.

- Tô màu đối tượng còn lại cho giống hình 1 hoặc 4 sao cho hình 1 lồng vào hình 4 là được (hình 8, 9).

- Tương tự, ta chọn các cặp hình 2-4, 2-5, 3-5 làm theo bốn bước trên ta được kết quả như hình 10.

Lam Khê

Thứ Ba, 12/09/2006 09:43
51 👨 7.171
0 Bình luận
Sắp xếp theo