Cách tìm và sao chép đường dẫn file trong ứng dụng Files

Ứng dụng Tệp (Files) trên iOS có thể rất hữu ích nếu bạn cần truy cập file iCloud Drive trên iPhone hoặc iPad của mình. Nếu bạn cần biết vị trí của một file cụ thể trong ứng dụng Files, bạn có thể lấy nó bằng cách truy cập trang thông tin file và sao chép nó vào clipboard. Quantrimang.com sẽ trình bày chi tiết về vấn đề này cho bạn trong bài viết bên dưới.

Cách tìm và sao chép đường dẫn file trên iPhone

Mỗi file trong iCloud Drive có một đường dẫn file cụ thể có thể được sử dụng để chỉ định chính xác vị trí của file. Đường dẫn file này có thể được truy cập cho bất kỳ file nào, cho dù file đó được lưu trữ cục bộ trên iPhone của bạn hay được lưu trữ trong iCloud Drive.

Để tìm đường dẫn file trên iPhone hoặc iPad, hãy làm như sau:

1. Mở ứng dụng Tệp.

Mở ứng dụng Tệp
Mở ứng dụng Tệp

2. Tìm file cụ thể mà bạn muốn tìm đường dẫn file. Nếu bạn không biết nó ở đâu, hãy sử dụng tùy chọn Tìm kiếm để tìm nó.

3. Nhấn và giữ một file, sau đó chọn Lấy thông tin.

Chọn Lấy thông tin
Chọn Lấy thông tin

4. Thao tác này sẽ mở ra một trang với tất cả thông tin file, bao gồm cả ngày tạo và ngày mở gần nhất. Nhấn và giữ phần có tên Địa điểm (là đường dẫn file) và nhấn Sao chép.

Thao tác này sẽ sao chép đường dẫn file vào clipboard. Bây giờ bạn có thể dán vào bất kỳ đâu theo yêu cầu.

Cần lưu ý rằng đường dẫn file bạn đã sao chép không phải là đường dẫn file chính xác mà là một cách GUI để hiển thị vị trí của file. Để thay đổi nó thành đường dẫn file thực tế, bạn cần dán nó và thay thế các mũi tên bằng dấu gạch chéo (/) và đảm bảo không có khoảng trắng nào ở hai bên.

Ví dụ, iCloud Drive▸Documents▸Sample.jpg sẽ được đổi thành iCloud Drive/Documents/Sample.jpg.

Sử dụng đường dẫn file đã sao chép

Đường dẫn file có thể được sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm các shortcut iOS hoặc iPadOS cụ thể để lấy và lưu nội dung từ iCloud Drive. Điều này làm cho toàn bộ quá trình được tự động hóa. Bạn không cần phải lo lắng về việc nhập đường dẫn file theo cách thủ công.

Truy cập đường dẫn file từ ứng dụng Files cung cấp một cách nhanh chóng và hiệu quả để sao chép file đó vào clipboard mà không phải lo lắng về bất kỳ điều gì khác.

Thứ Tư, 12/01/2022 17:09
57 👨 733
0 Bình luận
Sắp xếp theo