Danh sách các phím tắt trên trình duyệt Firefox

Nếu sử dụng Firefox làm trình duyệt chính, bạn nên tìm hiểu một số phím tắt của trình duyệt để giúp nâng cao trải nghiệm người dùng của chính mình. Các phím tắt này sẽ giúp bạn điều hướng các trang, chỉnh sửa văn bản, truy cập các tính năng trình duyệt khác nhau, cũng như nhiều tác vụ khác một cách nhanh chóng và chính xác.

Firefox

Dưới đây là danh sách một số phím tắt phổ biến của Firefox mà bạn có thể tìm hiểu để sử dụng trình duyệt một cách hiệu quả hơn.

Điều hướng
Alt + Mũi tên TráiCommand + Mũi tên TráiAlt + Mũi tên TráiQuay lại
Alt + Mũi tên PhảiCommand + Mũi tên PhảiAlt + Mũi tên PhảiTiến tới
Alt + HomeOption + HomeAlt + HomeĐi về trang chủ
Ctrl + OCommand + OCtrl + OMở một tệp 
F5, Ctrl + R
F5, Command + RF5, Ctrl + R Làm mới (Refresh)
Ctrl + F5, Ctrl + Shift + RCommand + Shift + RCtrl + F5, Ctrl + Shift + RHard refresh
EscEsc, Command + . (dấu chấm)EscDừng một hành động
Trên trang
TabTabTabChuyển đến mục tiếp theo
Shift + TabShift + TabShift + TabChuyển về mục trước
Page Down, Phím cáchXuống trang, fn + Mũi tên XuốngPage Down, Phím cáchCuộn xuống một màn hình
Page Up, Shift + Phím cáchXuống trang, fn + Mũi tên LênPage Up, Shift + Phím cáchCuộn lên một màn hình
Ctrl + Mũi tên XuốngCommand + Mũi tên XuốngCtrl + Mũi tên XuốngCuộn xuống đến cuối trang
Ctrl + Mũi tên LênCommand + Mũi tên LênCtrl + Mũi tên LênCuộn lên đến đầu trang
Ctrl + PCommand + PCtrl + PIn 
Ctrl + SCommand + SCtrl + SLưu trang web thành
Ctrl + +Command + +Ctrl + +Phóng to
Ctrl + –Command + –Ctrl + –Thu nhỏ
Ctrl + 0Command + 0Ctrl + 0Đặt lại thu phóng
Chỉnh sửa 
Ctrl + CCommand + CCtrl + CSao chếp
Ctrl + XCommand + XCtrl + XCắt
DelDeleteDelXóa
HomeHomeHomeĐi đến đầu dòng
EndEndEndĐi đến cuối dòng
Ctrl + VCommand + VCtrl + VDán
Ctrl + Shift + VCommand + Shift + VCtrl + Shift + VDán không định dạng
Ctrl + Y, Ctrl + Shift + ZCommand + Shift + ZCtrl + Y, Ctrl + Shift + ZLàm lại một hành động
Ctrl + ACommand + ACtrl + AChọn tất cả
Ctrl + ZCommand + ZCtrl + ZHoàn tác một hành động
Tìm kiếm
Ctrl + FCommand + FCtrl + FTìm trên trang hiện tại
F3, Ctrl + GF3, Command + GF3, Ctrl + GTìm lại lần nữa
EscEscEscĐóng thanh tìm kiếm
Ctrl + K, Ctrl + ECommand + KCtrl + K, Ctrl + JNhập thanh địa chỉ
Tab và cửa sổ
Ctrl + W, Ctrl + F4Command + WCtrl + W, Ctrl + F4Đóng một tab
Ctrl + Shift + W, Alt + F4Command + Shift + WCtrl + Shift + W, Alt + F4Đóng một cửa sổ
Ctrl + TabControl + TabCtrl + TabChuyển đổi giữa các tab đang mở
Ctrl + Shift + QCommand + QCtrl + Shift + QThoát
Ctrl + 1 to 8Command + 1 to 8Ctrl + 1 to 8Chuyển đến số tab cụ thể
Ctrl + MControl + MCtrl + MBật/tắt âm thanh
Ctrl + TCommand + TCtrl + TMở một tab mới
Ctrl + NCommand + NCtrl + NMở một cửa sổ mới
Ctrl + Shift + PCommand + Shift + PCtrl + Shift + PMở cửa sổ riêng tư
Ctrl + Shift + TabControl + Shift + TabCtrl + Shift + TabXem tất cả các tab
Ctrl + Shift + TCommand + Shift + TCtrl + Shift + THoàn tác một tab vừa đóng
Ctrl + Shift + NCommand + Shift + NCtrl + Shift + NHoàn tác một cửa sổ vừa đóng
Lịch sử
Ctrl + HCommand + Shift + HCtrl + HXem thanh bên lịch sử
Ctrl + Shift + HN/ACtrl + Shift + HCửa sổ thư viện
Ctrl + Shift + DelCommand + Shift + DeleteCtrl + Shift + DelXóa lịch sử duyệt web gần đây
Dấu trang
Ctrl + Shift + DCommand + Shift + DN/AĐánh dấu trang tất cả các tab
Ctrl + DCommand + DCtrl + DĐánh dấu trang hiện tại
Ctrl + BCommand + BCtrl + BĐánh dấu thanh bên
Ctrl + Shift + BCommand + Shift + BCtrl + Shift + BBật/tắt thanh dấu trang
Công cụ
Ctrl + JCommand + JCtrl + Shift + YXem các mục tải xuống
Ctrl + Shift + ACommand + Shift + ACtrl + Shift + ATruy cập các tiện ích bổ sung
F12, Ctrl + Shift + IF12, Command + Alt + IF12, Ctrl + Shift + IChuyển đổi các công cụ dành cho nhà phát triển
Ctrl + Shift + SCommand + Shift + SCtrl + Shift + SChụp ảnh màn hình
Ctrl + UCommand + UCtrl + UXem nguồn trang
Ctrl + ICommand + ICtrl + IXem thông tin trang
Xem tệp PDF 
P, K, Mũi tên PhảiP, K, Mũi tên PhảiP, K, Mũi tên PhảiSang trang tiếp theo
P, K, Mũi tên Trái P, K, Mũi tên TráiP, K, Mũi tên Trái Về trang trước
Ctrl + + Command + +Ctrl + + Phóng to
Ctrl + – Command + –Ctrl + – Thu nhỏ
Ctrl + 0 Command + 0Ctrl + 0 Thu phóng tự động
R RR Xoay trang PDF theo chiều kim đồng hồ
Shift + R Shift + RShift + R Xoay trang PDF ngược chiều kim đồng hồ
Phát phương tiện 
Phím cách Phím cáchPhím cách Phát/tạm dừng
Mũi tên Xuống Mũi tên XuốngMũi tên Xuống Giảm âm lượng
Mũi tên Lên Mũi tên LênMũi tên LênTăng âm lượng
Ctrl + Mũi tên XuốngCommand + Mũi tên XuốngCtrl + Mũi tên XuốngTắt tiếng
Ctrl + Mũi tên LênCommand + Mũi tên LênCtrl + Mũi tên LênBật lại tiếng
Mũi tên TráiMũi tên TráiMũi tên TráiQuay lại 15 giây
Mũi tên PhảiMũi tên PhảiMũi tên PhảiTua thêm 15 giây
HomeHomeHomeĐi đến phần bắt đầu
EndEndEndĐi đến cuối
Khác
Ctrl + EnterControl + EnterCtrl + EnterĐiền đầy đủ .com vào địa chỉ trang web
F11Command + Shift + FF11Bật/tắt chế độ toàn màn hình
Alt, F10N/AAlt, F10Bật/tắt menu bên cạnh
F9Command + Option + RCtrl + Alt + RBật/tắt chế độ đọc
F6, Alt + D, Ctrl + LF6, Command + LF6, Alt + D, Ctrl + LKích hoạt thanh địa chỉ
Esc, Alt, F10EscEsc, Alt, F10Thoát khỏi một menu
Shift + F10N/AShift + F10Mở/đóng menu ngữ cảnh
Thứ Bảy, 06/03/2021 23:01
31 👨 940
0 Bình luận
Sắp xếp theo