Cách kiểm tra PC Linux là 64-bit hay 32-bit bằng dòng lệnh

Khi nói đến việc xác định hiệu suất của máy tính hoặc hệ điều hành, hầu hết các bạn hẳn đã nghe về hệ thống 64-bit và 32-bit. Cả hai đều đề cập đến cách một bộ xử lý máy tính quản lý dữ liệu. Vậy làm thế nào để kiểm tra xem hệ thống Linux của bạn là 32-bit hay 64-bit? Trong bài viết này, Quantrimang.com sẽ chỉ cho bạn cách xác định bằng GUI và dòng lệnh.

Hệ thống Linux 64-bit và 32-bit có gì khác biệt?

Hệ thống 64-bit có thể xử lý nhiều dữ liệu hơn so với hệ thống 32-bit. Nhưng để quản lý hiệu quả, cần có một hệ điều hành hỗ trợ có thể giao tiếp với phần cứng. Do đó, có các phiên bản Linux distro 32-bit và 64-bit. Một bản phân phối Linux 32-bit có thể được cài đặt trên phiên bản 64-bit, nhưng làm ngược lại thì không thể. Hầu hết các máy tính hiện đại thường là hệ thống 64-bit.

Kiểm tra phiên bản CPU trên PC Linux

Bước 1: Khởi chạy Terminal.

Bước 2: Nhập lệnh sau và nhấn Enter.

lscpu

“ls” trong lệnh trên là viết tắt của “list” và cpu là CPU. Vì vậy, lệnh có thể được hiểu là “liệt kê chi tiết CPU”.

Bạn sẽ thấy đầu ra giống như sau:

kiran@fosslinux:~$ lscpu

Architecture: x86_64

CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit

Byte Order: Little Endian

CPU(s): 4

On-line CPU(s) list: 0-3

Thread(s) per core: 2

Core(s) per socket: 2

Socket(s): 1

NUMA node(s): 1

Vendor ID: GenuineIntel

CPU family: 6

Model: 69

Model name: Intel(R) Core(TM) i7-4500U CPU @ 1.80GHz

Lưu ý phần CPU op-mode(s), giá trị này cho biết phần cứng có hỗ trợ 32-bit và 64-bit hay không.

Kiểm tra phiên bản Linux distro

Bây giờ, sau khi đã biết loại phần cứng, bạn có thể muốn biết bản phân phối Linux hiện có trên hệ thống của mình là 32-bit hay 64-bit. Ta sẽ xác định bằng cách sử dụng cả dòng lệnh và GUI.

GUI

Trong hộp tìm kiếm các chương trình của bản phân phối Linux, hãy tìm “About”, “System Info” hoặc “Details”. Dưới đây là một ví dụ từ Ubuntu 17.10, hiển thị loại hệ điều hành.

Kiểm tra bằng GUI
Kiểm tra bằng GUI

Dòng lệnh

Khởi chạy Terminal và sử dụng lệnh uname như sau:

uname -a

Đầu ra:

kiran@fosslinux:~$ uname -a

Linux fosslinux 4.13.0-32-generic #35-Ubuntu SMP Thu Jan 25 09:13:46 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Kiểm tra bằng dòng lệnh
Kiểm tra bằng dòng lệnh

Nếu bạn thấy x86_64, nó có nghĩa là bản phân phối đang chạy là 64-bit. Ngoài ra, nó cũng sẽ liệt kê tên máy tính và phiên bản Linux Kernel.

Thứ Ba, 07/01/2020 18:10
51 👨 2.499
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux