MATLAB là gì?

MATLAB là ngôn ngữ bậc cao, tích hợp khả năng tính toán, hình ảnh hóa, lập trình trong một môi trường dễ sử dụng, ở đó vấn đề và giải pháp được trình bày trong cùng một lời chú thích toán học. Thường MATLAB được dùng cho:

  • Toán và điện toán
  • Phát triển thuật toán
  • Dựng mô hình, giả lập, tạo nguyên mẫu
  • Phân tích, khám phám hình ảnh hóa dữ liệu
  • Đồ họa khoa học và kỹ thuật

Phát triển ứng dụng, có cả xây dựng giao diện đồ họa người dùng Graphic User Interface

MATLAB là hệ thống tương tác, trong đó các phần tử dữ liệu xếp dưới dạng mảng, không cần chiều hướng, cho phép giải quyết nhiều vấn đề tính toán, đặc biệt là với ma trận và véc-tơ, trong thời gian nhanh chóng, chỉ bằng một phần so với viết phần mềm bằng các ngôn ngữ không tương tác vô hướng như C hay Fortran.

MATLAB là viết tắt của Matrix Laboratory (phòng thí nghiệm ma trận). Ban đầu MATLAB được viết để dễ dàng truy cập phần mềm ma trận do các dự án của LINPACK và EISPACK phát triển. Họ cũng đã mang tới những tính năng mới nhất cho phần mềm trong thế giới điện toán ma trận.

Qua nhiều năm, MATLAB đã phát triển và phục vụ nhiều người dùng. Trong môi trường đào tạo, nó là công cụ hướng dẫn chuẩn mực cho cả các khóa học dẫn nhập và chuyên sâu trong toán học, kỹ thuật và khoa học. Trong ngành, MATLAB cũng là công cụ được nhiều nghiên cứu, phân tích, phát triển lựa chọn.

MATLAB còn có một bộ các giải pháp hướng tới ứng dụng có tên toolbox. Toolbox rất quan trọng với hầu hết người dùng MATLAB bởi nó cho phép học và áp dụng công nghệ chuyên môn hóa. Toolbox là bộ sưu tập các hàm MATLAB (M-file) mở rộng môi trường MATLAB để giải quyết từng lớp vấn đề. Các lĩnh vực mà toolbox có thể làm việc gồm xử lý tín hiệu, hệ thống kiểm soát, mạng thần kinh, logic mờ, phép biến đổi wavelet, mô phỏng…

Hệ thống MATLAB

Hệ thống MATLAB gồm 5 phần chính

Ngôn ngữ MATLAB

Đây là ngôn ngữ mảng/ma trận bậc cao với các lệnh điều khiển, hàm, cấu trúc dữ liệu, đầu vào.đầu ra và các đặc điểm của lập trình hướng đối tượng. Nó cho phép “lập trình quy mô nhỏ: nhanh chóng tạo và bỏ đi các phần mềm, cũng như “lập trình quy mô lớn” để tạo các chương trình lớn, phức tạp.

Môi trường làm việc MATLAB

Đây là bộ công cụ bạn sẽ dùng khi là người dùng hay lập trình viên MATLAB, gồm các công cụ quản lý biến trong môi trường làm việc, nhập - xuất dữ liệu. Ngoài ra nó cũng có các công cụ phát triển, quản lý, sửa lỗi, tạo hồ sơ cho M-file và các ứng dụng MATLAB.

Xử lý đồ họa

Đây là hệ thống đồ họa của MATLAB, gồm các lệnh cấp cao để hình ảnh hóa dữ liệu thành 2 chiều và 3 chiều, xử lý hình ảnh, hiệu ứng, hiển thị đồ họa. Nó cũng có các lệnh cấp thấp cho phép tùy biến cách hiển thị đồ họa, xây dựng giao diện đồ họa người dùng GUI trên các ứng dụng MATLAB của mình.

Thư viện hàm tính toán MATLAB

Đây là bộ sưu tập các thuật toán điện toán, từ các hàm cơ bản như sum, sine, cosine và tính toán số học phức tạp cho tới các hàm phức tạp như đảo ngược ma trận, trị riêng, véc-tơ riêng của ma trận, hàm Bessel và biến đổi Fourier nhanh.

MATLAB API *Application Program Interface

Đây là thư viện cho phép viết các phần mềm C và Fortran tương tác với MATLAB. Nó gồm công cụ để gọi các quy trình lặp đi lặp lại (routine) trong MATLAB (liên kết động), dùng MATLAB như một công cụ điện toán để đọc và viết M-file.

Xem thêm:

Thứ Năm, 03/05/2018 14:58
51 👨 13.089
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản