Macromedia Flash - Thanh trượt màu RGB

Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn học được cách tạo một bộ thanh trượt màu RGB trong chương trình Flash 8. Bạn hãy làm tuần tự theo các bước của bài hoặc download về file nguồn để tham khảo.

Bước 1

Tạo một file flash mới. Vào Modify > Document (Ctrl + J). Thiết lập độ rộng của file flash là 450 x 350px. Màu nền bạn có thể đặt tùy ý, ở bài này tôi sẽ sử dụng màu trắng. Thiết lập tốc độ của frame là 14fps hoặc tùy ý bạn.

Bước 2

Chọn công cụ Rectangle Tool (R). Trong Propertiest Panel chọn Fill color là màu đỏ, Stroke color chọn không màu, sau đó vẽ một hình chữ nhật với kích thước 5 x 225px.

Bước 3

Chọn công cụ Rectangle Tool (R) và tiếp tục vẽ một hình chữ nhật nằm ngang (để làm thanh điều khiển màu) với kích thước 40 x 10px và đặt nó như hình dưới.

Bước 4

Chọn toàn bộ thanh trượt (Ctrl + A) và nhấn phím F8 (Convert to Symbol) để chuyển đổi nó sang dạng Movie Clip.

Bước 5

Khi Movie Clip được tạo (thanh trượt) vẫn được chọn, vào Properties Panel (Ctrl + F3). Ở phần bên trái của Properties bạn sẽ tìm thấy mục <Instance name>, hãy nhập tên vào trường đó là RedSlider

Bước 6

Chọn công cụ Selection Tool (V) và kích đúp vào Movie Clip . Bạn sẽ chỉnh sửa bên trong movie clip

Bước 7

Chọn Selection Tool (V) và chỉ chọn thanh trượt ngang (được tạo ở bước 3). Nhấn phím F8 (Convert to Symbol) để chuyển đổi nó sang Movie Clip.

Bước 8

Khi thanh trượt ngang vẫn được chọn, vào Properties Panel và nhập RedControlBar vào ô <Instance Name>. Hãy xem hình dưới.

Bước 9

Dùng công cụ Selection Tool chọn một lần thanh trượt ngang, mở Action Script Panel (F9) và đưa vào đoạn mã sau:

onClipEvent(load){
top = _y;
bottom = _y+224;
left = _x;
right = _x;
}

Bước 10

Đóng Action Panel (F9) và chọn công cụ Selection Tool (V). Kích đúp vào Movie Clip mới được tạo (thanh trượt ngang)

Bước 11

Nhấn phím F8 một lần nữa để chuyển thanh trượt ngang sang Button.

Bước 12

Khi thanh trượt ngang vẫn được chọn, vào Properties Panel và nhập RedControlBarBtn vào <Instance Name>

Bước 13

Dùng công cụ Selection Tool (V) click một lần vào nút (Button) vừa tạo, vào Action Script Panel (F9) và đưa vào đoạn mã sau:

on(press){
startDrag(this,false,left,top,right,bottom)
}
on(release){
stopDrag();
}

Bước 14

Trở lại scene chính (Scene 1)

Bước 15

Sử dụng công cụ Text Tool (A), vào Properties Panel và lựa chọn theo các thuộc tính dưới đây:

- Chọn Dynamic Text. Bạn cần chọn loại text này bởi nó có thể được thay đổi thông qua ActionScript.

- Chọn font Arial, kiểu đậm (B)

- Chọn cỡ chữ 12

- Màu chữ là màu đen.

- Lựa chọn renderingBitmap text (no anti-alias)

Sau đó click và kéo một trường text vào phía bên dưới thanh trượt. Hãy xem hình dưới.

Bước 16

Trong Properties Panel, tại phần Var nhập vào redRGB

Vậy là chúng ta đã hoàn thành được thanh trượt đầu tiên (Red). Lặp lại các bước trên để tạo thanh màu GreenBlue theo các bước tương ứng.

Bước 17

Dùng công cụ Oval Tool (0), chọn không màu cho phần Stroke color, và chọn bất cứ màu gì trong mục Fill color và vẽ một hình tròn với kích thước 230 x 230px

Bước 18

Chọn hình tròn vừa vẽ, nhấn phím F8 (Convert to Symbol) để chuyển đổi sang Movie Clip Symbol.

Bước 19

Trong khi vẫn chọn Movie Clip (hình tròn) mới tạo, vào Properties Panel và nhập circle vào phần <Instance Name>

Bước 20

Bây giờ thì cần tạo một điểm điều khiển: chọn công cụ Oval Tool (O), màu Stroke chọn không màu, Fill color chọn bất cứ màu nào rồi vẽ một hình tròn có kích thước 5 x 5px.

Bước 21

Khi điểm điều khiển vẫn được chọn, nhấn phím F8 và chuyển đổi nó sang Movie Clip Symbol

Bước 22

Vào Properties Panel của điểm điều khiển, tại phần <Instance Name> và nhập vào ControlPoint.

Bước 23

Chọn công cụ Selection Tool (V), kích chọn điểm điều khiển, vào Properties Panel một lần nữa. Ở phần bên phải bạn sẽ thấy phần Color menu. Chọn Alpha0%.

Bước 24

onClipEvent(enterFrame){
_parent.redRGB = (_parent.RedSlider.RedControlBar._y+122).toString(16);
if (length(_parent.redRGB) == 1)
_parent.redRGB = "0" + _parent.redRGB;
_parent.greenRGB = (_parent.GreenSlider.GreenControlBar._y+122).toString(16);
if (length(_parent.greenRGB) == 1)
_parent.greenRGB = "0" + _parent.greenRGB;
_parent.blueRGB = (_parent.BlueSlider.BlueControlBar._y+122).toString(16);
if (length(_parent.blueRGB) == 1)
_parent.blueRGB = "0" + _parent.blueRGB;
finalColor = "0x" + _parent.redRGB + _parent.greenRGB + _parent.blueRGB;
_parent.circleColor.setRGB(finalColor);
_parent.circleColor.setRGB(finalColor);
}

Bước 25

Tạo một layer mới với tên là action. Chọn frame đầu tiên, vào Action Script Panel (F9), nhập vào đoạn mã sau:

circleColor = new Color(circle);

Và cuối cùng là chạy thử sản phẩm (Ctrl + Enter).

Thứ Ba, 10/05/2022 14:18
51 👨 2.693
0 Bình luận
Sắp xếp theo