Kỹ thuật Clean Room là gì?

Kỹ thuật clean room là một quá trình trong đó một sản phẩm mới được phát triển bằng cách áp dụng kỹ thuật reverse engineering (kỹ thuật đảo ngược: phân tích cấu trúc, chức năng của một phần mềm để tìm ra nguyên lý kỹ thuật của nó) đối với một sản phẩm hiện có, sao cho tránh vi phạm bằng sáng chế hoặc bản quyền. Kỹ thuật clean room còn được gọi là thiết kế clean room. (Bạn có thể viết là clean room hoặc cleanroom đều được). Đôi khi quá trình này được gọi là phương pháp Chinese wall (Bức tường Trung Hoa), bởi vì mục đích là đặt một rào cản trí tuệ giữa tiến trình reverse engineering và sự phát triển của sản phẩm mới.

Tìm hiểu về kỹ thuật Clean Room

Theo một số khía cạnh, việc sử dụng kỹ thuật clean room có thể được so sánh với việc sử dụng hợp lý các ấn phẩm có bản quyền để biên soạn một tài liệu mới. Ví dụ, một cuốn sách mới về Linux có thể được viết trên cơ sở thông tin có được bằng cách nghiên cứu các sách, báo và trang web hiện có. Điều này không nhất thiết cấu thành tội vi phạm bản quyền, ngay cả khi các cuốn sách khác về Linux đã tồn tại hay cuốn sách mới chứa thông tin cơ bản giống như các ấn phẩm hiện có, tất nhiên với điều kiện, các đoạn từ những tác phẩm hiện tại không bị sao chép nguyên văn hoặc gần như nguyên văn, hay tác phẩm mới không có cấu trúc cơ bản giống như bất kỳ tác phẩm hiện có nào.

Sử dụng kỹ thuật clean room đặt các kỹ sư và doanh nghiệp vào một khu vực “màu xám” hợp pháp. Nếu chủ sở hữu bản quyền hoặc bằng sáng chế ban đầu có thể chứng minh rằng việc phát triển một sản phẩm mới được thực hiện bằng phương pháp reverse engineering và không khác biệt đáng kể so với sản phẩm hiện tại, người này có thể đâm đơn kiện. Bất kỳ nỗ lực để phân tích một sản phẩm hiện có nào, và sau đó tạo ra một sản phẩm mới dựa trên kết quả của tiến trình reverse engineering đó, chỉ nên được thực hiện dưới sự tư vấn của một luật sư có uy tín, người có kinh nghiệm xử lý những vụ vi phạm bản quyền và các vấn đề liên quan đến reverse engineering.

Thứ Sáu, 11/10/2019 10:52
53 👨 654
0 Bình luận
Sắp xếp theo