Cách kích hoạt địa chỉ MAC ngẫu nhiên cho mạng WiFi trên Windows 10

Trên Windows 10, ngay cả khi bạn không kết nối với mạng không dây, thiết bị vẫn liên tục gửi tín hiệu tìm kiếm các mạng xung quanh khu vực để cung cấp chúng vào thời điểm bạn cần kết nối.

Vấn đề là tín hiệu bao gồm địa chỉ MAC duy nhất (còn được gọi là địa chỉ phần cứng vật lý) của máy tính và việc gửi địa chỉ phần cứng có thể cho phép một số nơi, chẳng hạn như cửa hàng, khu vực công cộng và trung tâm mua sắm theo dõi vị trí của bạn trong khu vực cụ thể.

Nếu bạn muốn mọi người khó theo dõi chuyển động của bạn hơn khi thiết bị quét và kết nối với mạng WiFi, Windows 10 bao gồm tùy chọn gửi địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên. Tuy nhiên, tùy chọn này chỉ khả dụng cho phần cứng hỗ trợ tính năng. Nếu network adapter không hỗ trợ tính năng gửi địa chỉ MAC ngẫu nhiên, bạn sẽ không thấy tùy chọn trong ứng dụng Settings.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu các bước để luôn sử dụng địa chỉ MAC ngẫu nhiên cho WiFi adapter của mình trên Windows 10.

Kích hoạt địa chỉ MAC ngẫu nhiên cho mạng WiFi cụ thể

Để sử dụng các địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên cho một mạng WiFi cụ thể, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Settings trên Windows 10.

2. Nhấp vào Network & Internet.

3. Nhấp vào Wi-Fi.

4. Nhấp vào tùy chọn Manage known networks.

Nhấp vào tùy chọn Manage known networks
Nhấp vào tùy chọn Manage known networks

5. Chọn mạng WiFi.

6. Nhấp vào nút Properties.

7. Bật nút chuyển đổi Use random hardware addresses.

8. Chọn tùy chọn On hoặc Change daily (nếu cần).

Sau khi bạn hoàn thành các bước, thiết bị sẽ sử dụng một địa chỉ MAC ngẫu nhiên khi nó kết nối với mạng không dây.

Kích hoạt địa chỉ MAC ngẫu nhiên cho tất cả các mạng WiFi

Để sử dụng địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên cho tất cả các mạng WiFi, hãy làm theo các bước sau:

1. Mở Settings.

2. Nhấp vào Network & Internet.

3. Nhấp vào Wi-Fi.

4. Bật nút chuyển đổi Use random hardware addresses.

Bật nút chuyển đổi Use random hardware addresses
Bật nút chuyển đổi Use random hardware addresses

5. Chọn tùy chọn On hoặc Change daily (nếu cần).

Sau khi bạn hoàn thành các bước, máy tính sẽ sử dụng một địa chỉ phần cứng ngẫu nhiên trong khi quét mạng và kết nối với bất kỳ điểm truy cập WiFi nào.

Xem thêm:

Thứ Tư, 16/09/2020 17:49
51 👨 4.199
0 Bình luận
Sắp xếp theo