Kích hoạt cơ chế tự động mã hóa website vào Firefox

Quản Trị Mạng - Bạn có muốn website của mình tự động được mã hóa và tăng độ bảo mật? Hãy liệt kê danh sách những trang với khả năng tạo quy luật mã hóa với Extension HTTPS Everywhere của Firefox.

Đường dẫn Extension HTTPS Everywhere

Cách viết Rule HTTPS Everywhere

Trước khi cài đặt extension

Trong bài thử nghiệm này, chúng ta sử dụng Twitter và trang tìm kiếm Duck Duck Go:

Sau khi cài đặt extension

Cài đặt Extension từ EFF Deeplinks Blog từ đường dẫn ở trên:

Chỉ để kiểm tra rằng extension sẽ hoạt động nhanh chóng như thế nào (refresh trang web thường xuyên), chúng ta sẽ mở đồng thời cả 2 trang web trên trong khi cài đặt extension. Sau khi khởi động lại trình duyệt, bạn sẽ thấy cả 2 đều đã được mã hóa như sau:

Các tùy chỉnh và quy luật của riêng bạn

Kiểm tra toàn bộ chế độ tùy chỉnh sau khi cài đặt, sẽ hiển thị danh sách tất cả các website được hỗ trợ ở chế độ mặc định. Chọn Disable những trang web nào bạn cảm thấy không cần thiết:

Nhấn vào đường dẫn trên để chuyển tới trang web, tại đây bạn có thể thiết lập các quy luật và được giải thích chặt chẽ về những quy luật này. Sau khi tạo 1 quy luật bất ký, hãy lưu lại thành file xml tại thư mục HTTPSEverywhereUserRules bên trong Profile của Firefox. EFF còn có địa chỉ email đi kèm, bạn có thể đăng tải những quy luật này và chia sẻ với mọi người:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Bảy, 17/07/2010 13:02
31 👨 1.257
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Tổng hợp