Hướng dẫn sử dụng hàm COS trong Excel

Hàm COS trong Excel là hàm lượng giác trong Excel, hàm tính toán cosin của một góc đã cho nhanh chóng với độ chính xác như khi bạn sử dụng máy tính. Bạn có thể sử dụng hàm COS trong Excel để tính toán cho 1 phép tính, hay kết hợp với nhiều phép tính khác để có được kết quả cho phép tính. Dưới đây là hướng dẫn sử dụng hàm COS trong Excel.

Cách sử dụng hàm COS trong Excel

Cú pháp hàm COS là =COS(number) trong đó number là góc tính bằng radian muốn tìm. Nếu muốn đối số tính bằng độ thì cần nhân số đó với PI()/180 hoặc dùng hàm RADIANS để chuyển đổi thành radian. Vì vậy bạn có 2 công thức để áp dụng gồm =COS(RADIANS(number)) và =COS(number*PI()/180) để chuyển sang radian trước khi tính cos.

Bước 1:

Với bảng ví dụ dưới đây thì trước hết người dùng cần chuyển đổi góc sang radian.

Bảng tính hàm cos Excel

Chúng ta kết hợp công thức rồi nhập vào ô bất kỳ =COS(RADIANS(B35)) và nhấn Enter.

Nhập hàm cos Excel

Bước 2:

Ngay lập tức bạn đã có kết quả hàm COS trong Excel như hình dưới đây. Chúng ta chỉ cần kéo kết quả ô này xuống những ô khác là được.

Hiện kết quả hàm cos Excel

Hướng dẫn dùng hàm ACOS trong Excel

Với hàm ACOS trong Excel, người dùng có cú pháp hàm là =ACOS(number). Trong đó number phải là số đếm từ -1 đến 1. Nếu số cần tính không nằm trong khoảng này hàm ACOS sẽ trả về lỗi giá trị #NUM!.

Bước 1:

Tại ô hiển thị kết quả, chúng ta nhập hàm =ACOS(B35) rồi nhấn Enter để thực hiện hàm.

Hàm acos Excel

Bước 2:

Sau đó người dùng cũng nhìn thấy kết quả cho hàm ACOS. Bạn chỉ cần kéo ô kết quả đầu tiên xuống dưới để hiện kết quả cho những ô cần tính còn lại là được.

Kết quả hàm acos Excel

Thứ Năm, 09/05/2024 20:27
31 👨 194
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Microsoft Excel