Hướng dẫn dùng lệnh dpkg trên Linux Debian

Mọi bản phân phối Linux đều đi kèm với một trình quản lý gói cụ thể. Đối với bản phân phối Debian hoặc dựa trên Debian, trình quản lý gói mặc định là “apt” hoặc “apt-get” hay trung tâm phần mềm đồ họa. Những trình quản lý gói này lần lượt dựa vào công cụ dpkg cấp thấp để quản lý các gói phần mềm.

Bài viết này sẽ nói về những điều cơ bản về việc quản lý gói trong Debian và cách quản lý các gói phần mềm bằng cách sử dụng lệnh dpkg.

Tìm hiểu về việc quản lý gói trong Debian

Việc quản lý gói trong Debian sử dụng một vài công cụ quản lý gói đa dạng - như “apt-get”, “aptitude”, “dpkg”, “apt-file”, “dselect”, “tasksel” và “gdebi” - để quản lý phần mềm trên hệ thống. Những công cụ này được gọi là các trình quản lý gói. Một số, không phải tất cả, các công cụ này sử dụng lệnh dpkg công cụ cấp thấp để cung cấp chức năng cấp cao.

Lệnh dpkg cho phép bạn dễ dàng cài đặt và gỡ bỏ phần mềm, cũng như thao tác và nâng cấp phần mềm một cách liền mạch.

Lệnh dpkg

Cách sử dụng lệnh dpkg

Cách cài đặt phần mềm/gói với lệnh dpkg

Bạn có thể sử dụng dpkg để cài đặt phần mềm bằng cách sử dụng lệnh sau. Lệnh này cũng có thể nâng cấp một gói, nếu nó đã được cài đặt.

dpkg -i package_name.deb

Lệnh trên yêu cầu bạn phải có file .deb thực trên máy tính của mình.

Liệt kê danh sách các gói hiện tại đã được cài đặt

Để liệt kê hoặc hiển thị các gói hiện đang được cài đặt trên bản phân phối dựa trên Debian, bạn có thể sử dụng các lệnh dưới đây:

dpkg -l search_pattern

Liệt kê các gói

Nếu bạn muốn liệt kê tất cả các gói đã cài đặt, chỉ cần bỏ qua [search_pattern]:

dpkg -l

Xóa các gói đã cài đặt

Nếu bạn đã cài đặt một gói nhưng không sử dụng nó nữa, bạn có thể sử dụng lệnh sau để gỡ cài đặt nó. Lệnh này loại bỏ toàn bộ gói, ngoại trừ các file cấu hình:

dpkg -r package_name.deb

Liệt kê nội dung của một gói

Bạn có thể sử dụng các lệnh dưới đây để liệt kê nội dung của một gói trên máy tính Linux của mình:

dpkg --contents package_name.deb

Bạn cũng có thể sử dụng -c thay cho --contents.

dpkg -c package_name.deb

Kiểm tra xem gói có được cài đặt hay không

Giả sử bạn muốn kiểm tra xem bạn đã cài đặt một gói cụ thể trên máy tính của mình chưa, hãy sử dụng lệnh sau đây để kiểm tra:

dpkg -s package_name.deb

Kiểm tra vị trí của gói đã cài đặt

Nếu bạn chỉ muốn tìm ra vị trí nơi gói sẽ được cài đặt, hãy sử dụng -L:

dpkg -L package_name.deb

Hiển thị thông tin chi tiết về một gói

Lệnh này hiển thị thông tin chi tiết về một gói:

dpkg -p package_name.deb

Cài đặt nhiều gói đồng thời

Nếu bạn có một số file deb mà bạn muốn cài đặt, bạn có thể chạy lệnh sau để cài đặt tất cả chúng một lần. Lưu ý rằng để làm việc này, bạn phải đặt tất cả các file .deb trong cùng một thư mục:

dpkg -R --install /deb-files-location /

Giải nén một gói deb

Đôi khi bạn có thể muốn giải nén gói deb để có thể thực hiện thay đổi đối với các file của nó. Sử dụng lệnh này để giải nén file deb:

dpkg --unpack package_name.deb

Cấu hình lại gói deb chưa được đóng gói

Sau khi bạn đã thực hiện các thay đổi đối với các file, hãy sử dụng lệnh này để định cấu hình và đóng gói lại chúng lại thành một file deb để cài đặt:

dpkg --configure pacakge_name

Cần thêm thông tin về lệnh dpkg?

Nếu bạn muốn biết thêm về lệnh dpkg, bạn có thể sử dụng lệnh dưới đây. Nó hiển thị thông tin chi tiết về các lệnh và tùy chọn dpkg:

dpkg --help

Hầu hết các trình quản lý gói dựa trên Debian chỉ dựa vào dpkg để hoàn thành công việc. Với các lệnh trên, bạn có thể tìm hiểu những điều cơ bản, khi tất cả các phương pháp cài đặt khác không thành công.

Xem thêm:

Thứ Ba, 14/08/2018 07:22
4,84 👨 6.606
0 Bình luận
Sắp xếp theo