File TTF là gì?

File TTF là gì?

File TTF là một phông chữ có thể được cài đặt trong macOS, Windows và các nền tảng khác. Nó được lưu ở định dạng phông chữ TrueType do Apple tạo ra. Phông chữ TrueType có thể được thay đổi thành bất kỳ kích thước nào mà không làm giảm chất lượng và trông giống nhau khi được xuất ra trên màn hình.

Thông tin thêm về file TTF

File TTF mở trong Apple Font Book
File TTF mở trong Apple Font Book

Apple đã phát triển và phát hành định dạng phông chữ TrueType vào những năm 1980. Kể từ khi phát hành, định dạng TrueType đã trở thành một trong những định dạng phổ biến nhất được sử dụng trong cả macOS và Windows.

Hầu hết các phông chữ hiện đại mà bạn tìm thấy trên PC hoặc trực tuyến đều được lưu ở định dạng TTF. Tuy nhiên, bạn cũng có thể gặp phải các phông chữ được lưu ở định dạng .OTF (OpenType).

Làm cách nào để sử dụng file TTF làm phông chữ?

Để sử dụng file TTF làm phông chữ, trước tiên bạn phải cài đặt file đó trên hệ thống của mình:

  • Trong Windows, hãy cài đặt phông chữ bằng cách đặt chúng vào thư mục C:/​Windows/​Fonts.
  • Trong macOS, cài đặt phông chữ bằng cách mở chúng trong Apple Font Book và chọn nút Install Font.
  • Trong iOS và Android, bạn có thể sử dụng các ứng dụng của bên thứ ba, chẳng hạn như iFont, để cài đặt phông chữ. (Lưu ý rằng mặc dù có cùng tên nhưng phiên bản iOS và Android của iFont được phát triển bởi các nhà phát triển khác nhau).

Cách mở file TTF

Bạn có thể mở file TTF trong Microsoft Windows Font Viewer (Windows), Apple Font Book (Mac) hoặc iFont (iOS, Android). Trước khi mở file TTF trong Windows Font Viewer, bạn phải đặt file vào thư mục C:/​Windows/​Fonts. Nếu không, Windows sẽ không nhận dạng file đó là file phông chữ hợp lệ.

Chủ Nhật, 23/06/2024 10:00
31 👨 123
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản