File RPM là gì?

Loại file RPM chủ yếu được liên kết với LINUX Package - Hệ thống quản lý lưu trữ có khả năng cài đặt/gỡ cài đặt.

File RPM là gì?

File có phần mở rộng RPM là file Red Hat Package Manager, được sử dụng để lưu trữ các gói cài đặt trên hệ điều hành Linux.

Các file này cung cấp một cách dễ dàng để phân phối, cài đặt, nâng cấp và xóa phần mềm vì chúng được "đóng gói" ở một nơi.

Hoàn toàn không liên quan đến việc Linux sử dụng chúng để làm gì, các file RPM cũng được phần mềm RealPlayer sử dụng làm file plug-in để thêm các tính năng bổ sung cho chương trình.

Loại file RPM chủ yếu được liên kết với LINUX Package
Loại file RPM chủ yếu được liên kết với LINUX Package

Cách mở file RPM

Bạn cần một phần mềm phù hợp như LINUX Package để mở file RPM. Nếu không có phần mềm thích hợp, bạn sẽ nhận được thông báo "How do you want to open this file?" (Bạn muốn mở file này như thế nào?) trên Windows 10 hoặc "Windows cannot open this file" (Windows không thể mở file này) trên Windows 7 hay cảnh báo tương tự trên Mac/iPhone/Android.

Nếu bạn không thể mở file RPM của mình một cách chính xác, hãy thử nhấp chuột phải hoặc nhấn và giữ vào file. Sau đó nhấp vào "Open with" và chọn một ứng dụng.

Điều quan trọng là cần nhớ rằng các file RPM không thể được sử dụng trên máy tính Windows. Chúng chỉ có thể sử dụng được trên hệ thống Linux. Tuy nhiên, vì chúng chỉ là kho lưu trữ, nên bất kỳ chương trình nén/giải nén phổ biến nào, như 7-Zip hoặc PeaZip, đều có thể mở file và hiển thị các file bên trong.

Người dùng Linux có thể mở file RPM bằng hệ thống quản lý gói được gọi là RPM Package Manager. Sử dụng lệnh này, trong đó "file.rpm" là tên của file bạn muốn cài đặt:

rpm -i file.rpm

Trong lệnh trên, "-i" có nghĩa là cài đặt file, vì vậy bạn có thể thay thế nó bằng "-U" để thực hiện nâng cấp. Lệnh bên dưới sẽ cài đặt file RPM và xóa mọi phiên bản trước đó của cùng một gói:

rpm -U file.rpm

Nếu file của bạn là file RealPlayer Plug-in, chương trình RealPlayer sẽ có thể sử dụng nó, nhưng có thể bạn không thể mở file từ trong chính chương trình. Nói cách khác, nếu RealPlayer cần sử dụng file này, rất có thể nó sẽ lấy từ thư mục cài đặt, vì không có mục menu trong chương trình có thể nhập chúng.

Lưu ý: File RMP được đánh vần gần giống với file RPM và chúng chỉ là file RealPlayer Metadata Package, có nghĩa là bạn có thể mở cả hai loại file trong RealPlayer.

Cách chuyển đổi file RPM

Các lệnh gọi phần mềm Linux Alien có thể được sử dụng để chuyển đổi RPM thành DEB. Các lệnh sau sẽ cài đặt Alien và sau đó sử dụng nó để chuyển đổi file:

apt-get install alien
alien -d file.rpm

Bạn có thể thay thế "-d" bằng "-i" để chuyển đổi gói và sau đó bắt đầu cài đặt ngay lập tức.

AnyToISO có thể chuyển đổi RPM sang định dạng ISO.

Nếu muốn lưu file sang một số định dạng lưu trữ khác như TAR, TBZ, ZIP, BZ2, 7Z, v.v..., bạn có thể sử dụng trang web FileZigZag.com.

Để chuyển đổi RPM sang MP3, MP4 hoặc một số định dạng khác kiểu như vậy, cách tốt nhất là giải nén các file từ kho lưu trữ. Bạn có thể làm điều đó với một chương trình giải nén như bài viết đã đề cập ở trên. Sau đó, khi bạn đã lấy MP3 (hoặc bất kỳ file nào) ra khỏi file RPM, hãy sử dụng trình chuyển đổi file miễn phí trên các file đó.

Xem thêm:

Thứ Năm, 19/11/2020 14:47
57 👨 2.860
0 Bình luận
Sắp xếp theo