File ACSM là gì?

Bài viết này mô tả các file ACSM là gì và cách mở một file loại này để bạn có thể tải xuống các sách điện tử nhất định.

File ACSM là gì?

File có phần mở rộng .ACSM là file Adobe Content Server Message. Nó được Adobe Digital Editions sử dụng để kích hoạt và tải xuống nội dung được bảo vệ bởi Adobe DRM.

Các file ACSM không phải là file sách điện tử theo nghĩa thông thường; chúng không thể được mở và đọc như các định dạng sách điện tử khác, chẳng hạn như EPUB hoặc PDF. Trên thực tế, bản thân file ACSM không có gì khác ngoài thông tin giao tiếp với các máy chủ của Adobe. Không có sách điện tử nào "bị khóa bên trong" file ACSM cũng như không có cách nào để trích xuất sách từ file ACSM.

Thay vào đó, các file ACSM chứa dữ liệu từ Adobe Content Server được sử dụng để cho phép sách đã được mua hợp pháp có thể thực sự tải xuống máy tính của bạn thông qua chương trình Adobe Digital Editions, sau đó đọc lại thông qua cùng một phần mềm trên bất kỳ thiết bị nào của bạn.

Nói cách khác, sau khi thiết bị được thiết lập đúng cách, bạn có thể mở file ACSM để đăng ký sách với ID mà bạn đã cấu hình Adobe Digital Editions, sau đó đọc sách trên bất kỳ thiết bị nào đang chạy ADE với cùng một ID người dùng, mà không cần phải mua lại nó. Thông tin thêm về quy trình này sẽ có bên dưới.

ACSM là file Adobe Content Server Message

Cách mở file ACSM

Hãy tải xuống Adobe Digital Editions để mở file ACSM trên các thiết bị Windows, macOS, Android và iOS. Khi sách được tải xuống trên một thiết bị, cuốn sách đó có thể được tải xuống bất kỳ thiết bị nào khác đang sử dụng Adobe Digital Editions với cùng ID người dùng.

Bạn có thể được yêu cầu cài đặt Norton Security Scan hoặc một số chương trình không liên quan khác trong quá trình thiết lập ADE. Bạn có thể chọn không tham gia nếu muốn.

Sử dụng tùy chọn menu Help > Authorize Computer trong Adobe Digital Editions để kết nối tài khoản nhà cung cấp sách điện tử của bạn với Adobe Digital Editions. Quy trình này quy định sách trên các thiết bị khác của bạn có thể tải xuống lại nếu thiết bị của bạn bị lỗi hoặc sách bị xóa và bạn không phải mua lại sách cho các thiết bị khác của mình.

Đọc dữ liệu được Adobe DRM bảo vệ thông qua tài khoản bạn đã nhập trên màn hình ủy quyền đó.

Bạn cũng có thể cấp quyền cho máy tính mà không cần ID bằng cách chọn hộp thích hợp thông qua màn hình Authorize Your Computer.

Cách chuyển đổi file ACSM

Vì file ACSM không phải là sách điện tử nên không thể chuyển đổi file này sang định dạng sách điện tử khác như PDF, EPUB, v.v… File ACSM chỉ là một file văn bản đơn giản mô tả cách tải xuống sách điện tử thực, trên thực tế, có thể là một file PDF, v.v…

Để tìm sách mà ADE đã tải xuống bằng file ACSM, hãy nhấp chuột phải vào sách trong Adobe Digital Editions và chọn Show File in Explorer. Trong Windows, file này rất có thể nằm trong thư mục C:\Users\[username]\Documents\My Digital Editions\.

Chủ Nhật, 24/04/2022 09:15
32 👨 763
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Kiến thức cơ bản