Exchange Server 2007: mười phút hướng dẫn

Microsoft giới thiệu phương thức tin nhắn hợp nhất nhằm thay đổi cách thức các công ty kiểm soát lỗi tràn tin nhắn với một số kiểu định dạng khác nhau.

Exchange Server 2007 là phiên bản tiếp theo của giải pháp phần mềm nhóm lỗ hổng (groupware) do Microsoft phát hành. Giới chuyên môn nhận định có khá nhiều điểm thú vị ở sản phẩm mới này.

Bên cạnh những cải tiến trong quản lý, quản trị và chức năng truy cập dựa trên thành phần PowerShell của Windows, Microsoft còn giới thiệu ý tưởng gửi tin nhắn hợp nhất và cách thức điều khiển dòng tin nhắn theo một số kiểu định dạng. Cũng có một số yêu cầu dựa trên cơ chế hoạt động của hệ thống VoIP dành cho các thành phần mới. Chúng ta hãy cùng xét xem phiên bản Exchange Server 2007 chính xác có gì mới và cái gì cần tiếp tục được cải tiến.

Nguồn: fcnet

Tin nhắn hợp nhất

Exchange Server 2007 đưa khái niệm “tin nhắn hợp nhất” vào từng ngóc ngách sản phẩm. Hộp mailbox của Exchange được ví như một trung tâm thu nhỏ với nhiều khía cạnh trong cuộc sống người dùng. Exchange Server 2007 muốn mọi phần của thông tin hay dữ liệu cá nhân đều phải có riêng đường dẫn nhằm giúp người dùng quản lý dễ dàng tại bất cứ đâu và bất cứ khi nào.

Truy cập liền cả e-mail, voice-mail, máy fax, lịch, danh sách các việc cần làm từ bất kỳ thiết bị chủ chốt nào (gồm cả điện thoại) là một phần của ý tưởng nêu trên. Theo Microsoft không lâu nữa vấn đề sẽ được giải quyết. Việc bạn kiểm tra xem liệu mình có tin gì trong một voice-mail, máy fax, e-mail hay không đều là các hoạt động có thể bị kiện hoặc bị phá huỷ và lưu trữ trong hầu hết kiểu định dạng tiện ích cho người dùng.

Vậy thì tin nhắn hợp nhất được thực hiện trong thực tế, ít nhất trong phiên bản này như thế nào? Câu trả lời là nó được xây dựng cả trong hai lĩnh vực: Outlook Voice Access và các khả năng, các hỗ trợ không dây mới.

Outlook Voice Access

Có lẽ thành phần quan trọng nhất đối với người dùng là Outlook Voice Access, một chương trình bổ sung tuyệt vời trong Exchange Server 2007. Chương trình này chủ yếu kết nối dữ liệu từ hộp mailbox Exchange của người dùng với các khả năng lời nói nhúng trong sản phẩm dịch vụ. (Các khả năng lời nói dựa vào phiên bản ‘chì’ của Microsoft Speech Server). Người dùng có thể quay số cổng Exchange, nhập mã số uỷ nhiệm và kết nối với bộ lịch hay thư điện tử trong hộp Inbox. Outlook Voice Access sẽ đọc e-mail, thư trong máy fax, chi tiết lịch, thông tin liên hệ, giống như qua điện thoại.

Chương trình này không phải là giải pháp một chiều. Outlook Voice Access còn trả lời các câu lệnh bằng lời, giống như một người thư ký tự động tận tuỵ. Chẳng hạn chuyến bay của bạn bị trễ hai tiếng, bạn có thể nói với Outlook Voice Access qua điện thoại, nó sẽ thông báo với khách hàng đang đợi bạn sắp xếp lại cuộc gặp trễ sau hai tiếng.

Bạn cũng có thể gọi vào và xoá chương trình làm việc trong một khoảng thời gian nhất định hoặc toàn bộ một ngày. Exchange sẽ cho phép người tham gia buổi gặp gỡ biết sự vắng mặt của bạn bằng kiểu giải thích qua âm thanh. Bạn vẫn có thể thực hiện các chức năng quản lý mailbox thông thường như trả lời và xoá thư qua điện thoại từ bất cứ địa điểm nào.

Tương thích và các khả năng không dây

Người dùng thiết bị Windows Mobile cơ sở sẽ hứng thú với quyền truy cập tăng và tốc độ thực thi tốt hơn. Tính năng trong Windows Mobile được đồng bộ hoá với hộp mailbox của Exchange Server 2007, platform ActiveSync được nâng cấp. Microsoft đăng ký bản quyền ActiveSync trước các hãng điện thoại di động khác. Mục đích của công ty là tạo ra khả năng đồng bộ Exchange với các platform thiết bị, không chỉ của Windows Mobile.

Hoàn toàn không có một cái gì mới. Thực tế, hầu hết khả năng Exchange Server 2003 Service Pack 2 đều được sử dụng trong Exchange Server 2007, bao gồm thành phần bảo mật mở rộng cho phép xoá tất cả dữ liệu từ xa qua điện thoại khi quản trị viên thông báo bị mất hoặc bị đánh cắp. Thành phần này còn đẩy phần hỗ trợ thư điện tử, cho phép chúng được phân phối trực tiếp tới thiết bị kết nối. Đây là giải pháp tốt hơn nhiều cơ chế đồng bộ nền kiểu text xuất hiện ở các thiết bị trước SP2.

Yêu cầu phần cứng

Cầu nối giữa âm thanh và dữ liệu đòi hỏi phải sử dụng cơ chế trao đổi nhánh riêng dựa trên địa chỉ IP, hoặc cổng vào voice-over-IP. Các cơ chế này sẽ cho phép người dùng điện thoại gọi vào mailbox của họ và cho phép các thư âm thanh được gửi vào mailbox Exchange của người dùng.

Hiện tại, Cissco System và một số nhà cung cấp giải pháp khác đang kiểm tra tính tương thích của các sản phẩm quản lý cuộc gọi với Exchange Server 2007. Nhiều sản phẩm được mong đợi sẽ hoàn toàn hữu ích với dịch vụ tin nhắn hợp nhất ở cá phiên bản Exchange trước 2007.

Ngoài ra, Exchange Server 2007 còn được tích hợp với bộ Office Communications Server 2007 và Office Communicator 2007 theo cơ chế client mới, hai giải pháp âm thanh đầy đủ thành phần hơn. Chúng sử dụng giao thức Session Initiation Protocol và khả năng softphone (phone mềm dẻo) để quản lý nhiều phương thức truyền thông khác nhau cho người dùng.

Ví dụ, Office Communication làm việc với cùng mẫu dịch vụ với nó để cung cấp một nơi hợp nhất cho các cuộc gọi âm thanh, tin nhắn tức thời, hội họp video và họp qua web diễn ra. Các thiết bị phần cứng đặc biệt đang được phát triển để làm việc với Communicator và gián tiếp là Exchange Server 2007.

Thứ Tư, 25/10/2006 12:43
31 👨 3.396
0 Bình luận
Sắp xếp theo