Cách sử dụng App Exposé trong iPadOS

Với sự ra mắt của iPadOS, Apple đã nâng cao trải nghiệm đa nhiệm cho iPad bằng cách giới thiệu các tính năng giúp người dùng theo dõi tất cả các ứng dụng đã mở, bao gồm nhiều phiên bản của mỗi ứng dụng.

Một trong những tính năng đó được gọi là App Exposé và cho phép bạn xem tất cả các cửa sổ đang mở cho một ứng dụng cụ thể. Tùy thuộc vào nội dung bạn đang xem, có 2 cách để gọi App Exposé. Cùng tìm hiểu cách thực hiện qua bài viết sau nhé!

Phương pháp 1

1. Từ màn hình chính, nhấn và giữ vào biểu tượng ứng dụng cho đến khi menu xuất hiện.

Nhấn và giữ vào biểu tượng ứng dụng cho đến khi menu xuất hiện
Nhấn và giữ vào biểu tượng ứng dụng cho đến khi menu xuất hiện

2. Nhấn Show All Windows để mở App Exposé cho ứng dụng đó.

Lưu ý: Nếu tùy chọn không được liệt kê trong menu pop-up, sẽ không có nhiều phiên bản ứng dụng để mở.

3. Tất cả các phiên bản của ứng dụng đã chọn sẽ được hiển thị trên màn hình có thể cuộn, bao gồm mọi phiên bản đang hoạt động trong Split Screen Slide Over.

Mọi phiên bản đang hoạt động, kể cả trong Split Screen và Slide Over, sẽ hiển thị
Mọi phiên bản đang hoạt động, kể cả trong Split Screen và Slide Over, sẽ hiển thị

Phương pháp 2

1. Khi bạn đang ở trong một ứng dụng hoặc đang sử dụng chế độ Split Screen hay Slide Over, hãy trượt ngón tay lên từ dưới cùng của màn hình để hiển thị Dock.

Mở Dock
Mở Dock

2. Nhấn vào biểu tượng ứng dụng trong Dock.

3. Tất cả các phiên bản của ứng dụng đã chọn sẽ được hiển thị trên màn hình có thể cuộn, bao gồm mọi phiên bản đang hoạt động trong Split Screen và Slide Over.

Tất cả các phiên bản của ứng dụng đã chọn sẽ được hiển thị
Tất cả các phiên bản của ứng dụng đã chọn sẽ được hiển thị

Khi App Exposé được mở, chỉ cần nhấn vào một phiên bản của ứng dụng để mở ứng dụng.

Thứ Năm, 16/01/2020 08:02
51 👨 397
0 Bình luận
Sắp xếp theo