CorelDRAW12 - Bài 6: Vẽ đa giác

Công cụ Polygon Tool được dùng để vẽ các đa giác, từ những đa giác này ta có thể vẽ ra nhiều hình dạng khác nhau.

Để vẽ đa giác lần lượt làm các bước sau:

- Trên thanh công cụ chọn công cụ Polygon Tool (hình 1).

Hình 1


- Lúc này con trỏ chuột trở thành biểu tượng như hình 2.

- Để vẽ, nhấp giữ chuột kéo một đường chéo bất kỳ rồi thả chuột ta được một hình đa giác (hình 3).

Hình 2

Hình 3


Đa giác được tạo ra có những thuộc tính mặc định, ta có thể thay đổi những thuộc tính này.

Để thay đổi những thuộc tính cho đa giác, ta có thể thực hiện thay đổi những thông số trên thanh thuộc tính của đa giác (hình 4).

Hình 4


Công cụ Polygon Tool vẽ được 3 hình dạng:

- Polygon - vẽ đa giác (hình 5).

Hình 5


- Star - vẽ ngôi sao (hình 6).

Hình 6


- Polygon As Star (vẽ đa giác có hình dáng giống ngôi sao).

Để vẽ đa giác hay ngôi sao:

- Trên thanh công cụ chọn công cụ Polygon Tool.

- Chọn biểu tượng Polygon hay Star trên thanh thuộc tính.

- Nhấp giữ chuột kéo một đường chéo bất kỳ rồi thả chuột (hình 7).

Hình 7


- Lưu ý: để chuyển đa giác thành hình ngôi sao, số cạnh của đa giác phải lớn hơn hoặc bằng 5.

Để vẽ đa giác có hình dáng giống như ngôi sao:

- Trên thanh công cụ chọn công cụ nhấp đúp chuột vào công cụ Polygon Tool.

- Hộp thoại Options được mở ra (hình 8).

Hình 8


- Trong phần Polygon Tool, chọn Polygon As Star.

- Nhập số cạnh của đa giác trong ô Number of points/sides.

- Nhập trực tiếp hay kéo thanh trượt Sharpness để tạo độ nhọn cho góc đa giác.

- Ta có được một số kiểu đa giác (hình 9).

Hình 9


Hình dạng của đa giác có thể thay đổi bằng công cụ Shape sẽ tạo ra những hình dạng khác nhau.

Để định số cạnh cho đa giác, trên thanh thuộc tính của đa giác nhập trực tiếp vào ô Numbers of Points on Polygon hoặc nhấp vào mũi tên lên xuống để tăng hay giảm số cạnh của đa giác (hình 10).

Hình 10


Lam Khê

Thứ Hai, 17/07/2006 09:23
31 👨 5.821
0 Bình luận
Sắp xếp theo