CodeGPT là gì? Nó thực sự có thể viết code không?

Nếu bạn đang tìm kiếm một trợ lý hỗ trợ AI để giúp bạn viết code, rất có thể bạn đã bắt gặp CodeGPT. Đây là một trong nhiều công cụ AI mà bạn có thể sử dụng để hỗ trợ khi lập trình. Nhưng CodeGPT thực sự có thể viết code không?

CodeGPT là gì?

CodeGPT là một tiện ích mở rộng chuyên dụng sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) khác nhau để giúp lập trình viên viết và sửa code. Nó bao gồm nhiều tính năng khác nhau hướng đến việc lập trình nhanh chóng và dễ dàng hơn, bao gồm tự động hoàn thành, giải thích code, tái cấu trúc, tài liệu, kiểm tra và sửa lỗi. Nó cũng có giao diện giống ChatGPT mà bạn có thể truy cập từ trình chỉnh sửa code của mình.

Tiện ích mở rộng này đặc biệt mạnh mẽ vì nó cho phép bạn kết nối với nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) chính thống từ các nhà cung cấp khác nhau như OpenAI và Google. Trên hết, CodeGPT cho phép bạn tạo các AI agent của riêng mình mà bạn có thể sử dụng trong các dự án riêng hoặc chia sẻ với người khác.

Mặc dù có nhiều trình soạn thảo code cho Linux, macOS và Windows, nhưng CodeGPT chỉ có hai trình soạn thảo. Ngày nay, bạn có thể cài đặt và sử dụng CodeGPT trong VS Code hoặc trong Cursor, một nhánh của VS Code.

CodeGPT có giá bao nhiêu?

Bạn có thể tải xuống và cài đặt CodeGPT miễn phí nhưng việc sử dụng tiện ích mở rộng sẽ phải trả phí. CodeGPT cung cấp nhiều gói đăng ký khác nhau mà bạn có thể trả tiền nếu cần quyền truy cập không giới hạn.

CodeGPT Plus có 3 gói đăng ký. Gói Basic có giá 9,99 USD/tháng, tiếp theo là gói Standard (19,99 USD/tháng) và Gold (49,99 USD/tháng). Hiện có thời gian dùng thử miễn phí mà bạn có thể sử dụng để đánh giá tiện ích mở rộng. Mỗi gói cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các AI agent cụ thể với số lần tương tác không giới hạn.

Hãy nhớ rằng bạn sẽ phải trả tiền để sử dụng không giới hạn các mô hình AI của bên thứ ba, chẳng hạn như model GPT-4 của OpenAI. Mặc dù bạn có thể truy cập miễn phí model GPT-4 của Open AI nhưng bạn không thể làm như vậy từ bên trong VS Code hoặc Cursor.

CodeGPT có thực sự viết được code không?

Để đánh giá điều này, bài viết sẽ sử dụng tiện ích mở rộng để giúp tạo hai mẫu code khác nhau trong Python.

Đầu tiên, bài viết yêu cầu mô hình tạo cấu trúc dữ liệu ngăn xếp trong Python với tất cả các phương thức có liên quan. Lời nhắc này đã được sử dụng:

Create a stack in Python and include all the necessary methods

Mô hình đã tạo ra phản hồi sau:

class Stack:
  def __init__(self):
    self.stack = []
​
  def push(self, item):
    self.stack.append(item)
​
  def pop(self):
    if self.is_empty():
      raise IndexError("Pop from empty stack")
    return self.stack.pop()
​
  def peek(self):
    if self.is_empty():
      raise IndexError("Peek from empty stack")
    return self.stack[-1]
​
  def is_empty(self):
    return len(self.stack) == 0
​
  def size(self):
    return len(self.stack)

Mẫu này cho thấy CodeGPT đủ thông minh để tạo ngăn xếp bằng cách sử dụng một class và bao gồm các bước kiểm tra cần thiết để xử lý những lỗi cụ thể có thể phát sinh. Ví dụ, code sẽ đưa ra các lỗi thông tin nếu bạn cố gắng peek hoặc pop một ngăn xếp trống.

Trong thử thách thứ hai, bài viết đã yêu cầu CodeGPT lưu phản hồi được định dạng bằng JSON từ API JSONPlaceholder vào file CSV. Đối với ngữ cảnh, phản hồi từ API JSONPlaceholder trông như thế này:

{
 'userId': 1,
 'id': 1,
 'title': 'sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit',
 'body': 'quia et suscipit\nsuscipit recusandae consequuntur expedita et cum\nreprehenderit molestiae ut ut quas totam\nnostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto'
}

Tác giả bài viết đã hỏi CodeGPT như sau:

I've made a request to an external API at https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1 and I'm getting a response back. I've formatted the response as json, how can I save it in a csv file?

Code mà CodeGPT phản hồi là:

import csv
import requests

# Make a GET request to the API
response = requests.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1')
# Convert the response to JSON format
data = response.json()

# Since we're receiving a dictionary, we need to turn it into a list of one dictionary
data = [data]

# Open (or create) a CSV file to write the data
with open('output.csv', 'w', newline='') as output_file:
  # Create a CSV writer object
  writer = csv.DictWriter(output_file, fieldnames=data[0].keys())
  # Write the CSV headers
  writer.writeheader()
  # Write the data to the CSV file
  writer.writerows(data)

Nói chung, phản hồi này khá tốt; không cần bất kỳ điều chỉnh nào để hoạt động. CodeGPT cũng đã thêm các comment giải thích mục đích của những dòng code khác nhau, điều này rất hữu ích nếu bạn đang làm điều gì đó lần đầu tiên.

Vấn đề duy nhất ở đây là phản hồi không chỉ định loại mã hóa khi gọi open(). Mặc dù giá trị mặc định sẽ tự động được đưa vào nhưng việc chỉ định loại mã hóa được khuyến nghị và được coi là phương pháp hay nhất khi ghi vào file bằng Python. Điều này có thể giúp bạn tránh khỏi việc diễn giải sai, dẫn đến văn bản bị lộn xộn.

Tóm lại, CodeGPT có thể viết code, nhưng bạn nên cẩn thận vì không phải lúc nào nó cũng mang lại cho bạn kết quả đầu ra tốt nhất. Những gì bạn nhận được có thể dễ xảy ra lỗi và không tuân theo các phương pháp hay nhất. Bất cứ khi nào bạn sử dụng CodeGPT hoặc một công cụ hỗ trợ AI nào khác để viết code, trước tiên hãy cố gắng hiểu code đó làm gì. Đừng chỉ sao chép và dán.

Thứ Tư, 07/02/2024 11:40
51 👨 405
0 Bình luận
Sắp xếp theo
  ❖ Kiến thức cơ bản