Cài đặt Android SDK và tạo Screenshot trong Ubuntu 9.10

Quản trị mạng – Nếu bạn làm một nhà phát triển Android đang tìm kiếm những điều mới mẻ với chiếc điện thoại Android, hay chỉ là một blogger muốn tạo các screenshot cho chiếc điện thoại Nexus One vừa mới tậu, bạn chỉ cần cài đặt Android SDK trong máy tính của mình. Chúng tôi biết rằng sẽ có một số vấn đề trong việc download và cài đặt SDK chỉ để tạo các screenshot trên điện thoại, tuy nhiên may mắn ở chỗ nào điều này có thể được thực hiện một cách dễ dàng. Trong bài này chúng tối sẽ giới thiệu cho các bạn cách cài đặt Android SDK và tạo các screenshot trong Ubuntu 9.10 Karmic.

Đầu tiên, bạn cần truy cập vào Android website và download SDK. Phải chọn phiên bản Linux.

android-sdk-download
Bung file đã download vào thư mục chủ. Khi đó bạn sẽ thấy thư mục với tên “android-sdk-linux_86”.

Mở file .bashrcadd đường dẫn file vào phần cuối của file. Trong terminal, đánh lệnh dưới đây:

gedit ~/.bashrc

Add dòng bên dưới vào cuối file:

export PATH=${PATH}:<your_sdk_dir>/tools

Thay thế <your_sdk_dir> bằng đường dẫn file thực cho thư mục SDK. Nếu bạn đã bung file vào thư mục chủ của mình, khi đó nó sẽ có dạng /home/your_username/android_sdk_linux_86/.

Tiếp đến bạn cần cài đặt Ecplise. Với người dùng Ubuntu 9.10, phiên bản mới nhất của Eclipse (Eclipse Classic 3.5.1) đã được gộp sẵn trong kho lưu trữ, vì vậy bạn có thể cài đặt một cách dễ dàng thông qua lệnh sau:

sudo apt-get install eclipse

Khi cài đặt được hoàn tất, mở Eclipse (Application -> Programming -> Eclipse)
Trên menubar, kích Help -> Install new software

android-sdk-eclipse1

Tại trường Work with, nhập vào http://download.eclipse.org/releases/galileo và kích Add.

android-sdk-eclipse2

Bạn sẽ thấy có một vài phần hiện hiện hữu cho cài đặt. Bỏ qua chúng.

Tiếp đến, xóa entry trong trường Work With và thêm vào https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/. Kích Add.

android-sdk-eclipse3

Kiểm tra tất cả các entry ở panel phía dưới và kích Next để cài đặt.

Khi cài đặ được thực hiện, khởi động lại Eclipse.

Vào Windows -> Preferences. Bên phía trái, chọn entry Android.

Nhập đường dẫn file Android vào trường SDK location. Kích ApplyOK.

android-sdk-eclipse4

Công việc chỉ có vậy. Lúc này bạn phải cài đặt và thiết lập Android SDK trong Ubuntu. Để tạo một dự án Android mới, bạn hãy vào File -> New -> Project và chọn dự án Android trong cửa sổ Wizard.

android-sdk-eclipse5


Tạo các screenshot cho điện thoại Android

Đầu tiên, kích hoạt chế độ gỡ rối USB trong Settings ->Applications->Development

android-screenshot-usb-debug

Kết nối điện thoại Android của bạn với máy tính thông qua cáp USB.

Đóng Eclipse, điều hướng đến thư mục Android SDK của bạn. Vào thư mục Tools và mở file ddms.bat. Khi được nhắc nhở, chọn RUN.

android-screenshot-ddms

Chọn entry điện thoại của bạn.

android-screenshot-dalvik

Vào Device -> Screen Capture.

android-screenshot selection

android-screenshot-window

Đó là tất cả những gì bạn cần làm để tạo screenshot cho chiếc điện thoại Android của mình.

Thứ Ba, 06/04/2010 09:08
4,73 👨 5.146
0 Bình luận
Sắp xếp theo