Cách cài đặt µTorrent (uTorrent) trong Ubuntu 20.04

Hướng dẫn nhanh này cho thấy cách cài đặt và thiết lập µTorrent torrent client trong Ubuntu 20.04 LTS.

µTorrent cung cấp các ứng dụng khách cho Windows và macOS X, tuy nhiên nó được cài đặt làm máy chủ trong Ubuntu Linux và cung cấp giao diện người dùng web để quản lý các bản tải xuống.

1. Cài đặt các thư viện dependency

Mở Terminal từ menu ứng dụng hệ thống hoặc bằng cách nhấn Ctrl + Alt + T trên bàn phím. Khi nó mở ra, hãy chạy lệnh để cài đặt libssl-dev:

sudo apt install libssl-dev

Gói libssl1.0.0 cũng được yêu cầu. Nó đã bị xóa khỏi kho lưu trữ universe kể từ Ubuntu 19.10. Để giải quyết vấn đề, hãy tải xuống từ kho lưu trữ Ubuntu 18.04:

Sau đó nhấp vào cài đặt gói thông qua tùy chọn menu ngữ cảnh “Open with Software Install”.

2. Tải xuống và cài đặt uTorrent

B1: Bạn cần tải xuống µTorrent Server cho Ubuntu 13.04 64-bit thông qua trang liên kết hoặc bằng cách chạy lệnh trong Terminal:

wget http://download.ap.bittorrent.com/track/beta/endpoint/utserver/os/linux-x64-ubuntu-13-04 -O utserver.tar.gz
Tải xuống µTorrent Server
Tải xuống µTorrent Server

B2: Sau đó giải nén vào thư mục /opt/ để sử dụng chung:

sudo tar -zxvf utserver.tar.gz -C /opt/

Nếu bạn đã tải xuống gói thông qua trang web của trình duyệt, bạn có thể chạy:

sudo tar -zxvf ~/Downloads/utserver.tar.gz -C /opt/

B3: Tạo một liên kết đến file thực thi:

sudo ln -s /opt/utorrent-server-*/utserver /usr/bin/utserver

B4: Cuối cùng, khởi động máy chủ µTorrent bằng cách chạy lệnh:

utserver -settingspath /opt/utorrent-server-*/ &
Khởi động máy chủ µTorrent
Khởi động máy chủ µTorrent

3. Khởi động µTorrent web client

Khi máy chủ khởi động thành công, bạn có thể truy cập giao diện người dùng web bằng cách đi tới:

http://localhost:8080/gui

Hoặc http://server_ip:8080.gui từ bất kỳ thiết bị nào trong cùng một mạng cục bộ. Và đăng nhập bằng:

  • User name: admin
  • Password: Để trống
Truy cập giao diện µTorrent
Truy cập giao diện µTorrent
Chủ Nhật, 27/12/2020 09:06
51 👨 1.476
0 Bình luận
Sắp xếp theo