Cách tùy chỉnh thông báo Gmail cho Android

Cài đặt ứng dụng Gmail trên Android là cách thuận tiện và nhanh chóng để kiểm tra email khi đang đi du lịch hoặc ra ngoài. Nhiều người chỉ đơn giản cài đặt và đăng nhập Gmail bằng tài khoản Google và giữ nguyên các tùy chọn mặc định.

Tuy nhiên, bạn có biết bạn có thể tùy chỉnh thông báo Gmail trên Android để thiết lập mỗi tài khoản một âm báo khác nhau? Hoặc có thể tùy chỉnh thông báo cho từng nhãn. Bài viết này sẽ đưa ra một số cách thay đổi thiết lập thông báo Gmail trên Android để phù hợp với nhu cầu từng người.

Thay đổi âm thanh thông báo email đến

Nếu đã chán ngấy âm thanh thông báo mặc định, bạn có thể thay đổi nó một cách dễ dàng. Mở ứng dụng Gmail và nhấn vào ba thanh ngang ở trên cùng, sau đó cuộn xuống và chạm vào Settings.

Nhân vào ba thanh ngang

Chọn Settings

Chọn địa chỉ email muốn sử dụng từ danh sách xuất hiện, cuộn xuống và chạm vào Inbox Notifications và sau đó chọn Sound để thay đổi âm thanh thông báo.

Chọn Inbox Notifications

Chọn Sound

Đặt âm thanh tùy chỉnh cho từng tài khoản email

Bạn không chỉ có thể thay đổi âm thanh thông báo cho các email đến mà còn có thể thay đổi âm thanh cho từng địa chỉ. Gmail xử lý thông báo của từng địa chỉ một cách riêng biệt, điều này cho phép bạn thiết lập âm thanh khác nhau cho mỗi tài khoản email kết nối với Gmail, vì vậy bạn sẽ biết địa chỉ nào nhận được email từ âm thanh thông báo.

Để thiết lập âm thanh tùy chỉnh cho từng địa chỉ, bạn chỉ cần thực hiện tương tự các bước như đã làm ở trên. Sau đó tiếp tục nhấn vào nút mũi tên quay lại ở phía trên bên trái cho đến khi bạn thấy danh sách email. Chạm vào một địa chỉ khác và lặp lại các bước ở trên để thiết lập.

Thiết lập âm thanh tùy chỉnh cho mỗi nhãn

Nếu đã thiết lập hệ thống nhãn dán cho địa chỉ email của mình, bạn có thể đặt âm thanh tùy chỉnh cho mỗi nhãn này để có thể dễ dàng xác định loại email bằng âm thanh.

Để thực hiện điều này, chọn email muốn sử dụng như trên, sau đó cuộn xuống và chạm vào “Manage labels”.

Chọn Manage labels

Bạn sẽ thấy danh sách nhãn trên tài khoản của mình. Nếu chỉ thấy Inbox, SentNot synced, bạn có thể sửa chữa vấn đề này với các bước sau đây.

Chạm vào nhãn muốn thay đổi cài đặt, nếu đã đồng bộ nhãn này, bạn sẽ thấy tất cả các tùy chọn thông báo có sẵn. Tuy nhiên, nếu thấy thông báo lỗi “Sync messages for this label to enable notifications", chạm vào nút Sync messages ở trên cùng để đồng bộ tất cả email hoặc chỉ một số email trong đó từ ba mươi ngày qua. Sau đó, bạn có thể thiết lập như bình thường.

Chạm vào nút Sync messages

Thiết lập thông báo email "High Priority"

Nếu muốn thiết lập mức độ ưu tiên cao cho một email cụ thể để Gmail thông báo khi email đó được gửi đến địa chỉ của bạn, chọn email muốn sử dụng và chọn Notifications.

Chọn Notifications

Chọn High priority only.

Chọn High priority only

Bây giờ bạn được thông báo khi có email được ưu tiên gửi đến địa chỉ email của bạn.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

Thứ Ba, 02/10/2018 12:51
4,52 👨 6.142
0 Bình luận
Sắp xếp theo