Các cách đăng ký thường trú, tạm trú online có hiệu lực từ 1/2024

Để giúp người dân dễ dàng hơn trong quá trình làm thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú, theo Thông tư 66/2023/TT-BCA sửa đổi, bổ sung quy định về cư trú bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01-01-2024, thêm hình thức đăng ký thường trú, tạm trú thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VNeID.

Mới đây Thông tư 66/2023/TT-BCA sửa đổi, bổ sung Điều 17 xác nhận thông tin về cư trú của Thông tư số 55/2021/TT-BCA. Người dân có thể lựa chọn các hình thức đăng ký thường trú, tạm trú gồm:

  • Nộp trực tiếp tại cơ quan đăng ký cứ trú
  • Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến khác
  • Thực hiện đăng ký trực tuyến với hình thức mới trên ứng dụng VNeID

Ngoài ra giấy xác nhận thông tin cư trú cũng đã thay đổi thời gian từ 30 ngày sang 1 năm giá trị sử dụng.

Thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú trên VNeID cũng không quá phức tạp, người dân cần điền đầy đủ thông tin để gửi hồ sơ đăng ký.

Một số lưu ý khi đăng ký thường trú, tạm trú trên VNeID:

  • Tất cả thông tin khai báo trên VNeID đều phải chính xác, còn giá trị, ảnh chụp rõ nét,
  • Nộp lệ phí qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc theo hình thức khác hiện có trên VNeID.
  • Sau khi hoàn tất việc đăng ký hồ sơ, người đăng ký cư trú trực tuyến được cấp 1 mã số hồ sơ thủ tục hành chính để theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết hồ sơ.
  • Việc thông báo về kết quả giải quyết thủ tục về cư trú được thực hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc email, tin nhắn SMS.
  • Cơ quan đăng ký cư trú có quyền từ chối giải quyết thủ tục về cư trú và không hoàn trả lại lệ phí đối với trường hợp đã nộp lệ phí nếu phát hiện thông tin công dân kê khai không đúng sự thật hoặc giấy tờ, tài liệu công dân đã cung cấp để thực hiện thủ tục về cư trú bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả.
Chủ Nhật, 07/01/2024 13:00
54 👨 623
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Dịch vụ công trực tuyến