Cách chỉnh sửa danh sách xổ xuống trong Excel

Chỉnh sửa danh sách xổ xuống trong Excel giúp bạn thay đổi lại dữ liệu để phù hợp với nội dung làm việc hiện tại. Danh sách xổ xuống trong Excel hỗ trợ người dùng rất nhiều trong việc nhập liệu dữ liệu, thao tác nhanh gọn hơn thay vì phải nhập thủ công. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn chỉnh sửa danh sách xổ xuống Excel.

1. Chỉnh danh sách xổ xuống Excel từ bảng

Với kiểu danh sách xổ xuống như trong hình dưới đây, khi bạn thay đổi, thêm hoặc xóa ở vùng dữ liệu gốc thì dữ liệu xổ xuống cũng update theo.

Bảng dữ liệu Excel

Tại ô cuối cùng của bảng, bạn nhấn Enter rồi nhập nội dung sau đó nhấn Enter. Ngay sau đó nội dung sẽ được định dạng thành bảng. Kết quả trong danh sách xổ xuống sẽ tự động thêm vào list.

Thêm dữ liệu Excel mới

Để xóa nội dung trong vùng dữ liệu gốc, chúng ta sẽ chọn Delete rồi chọn xóa hàng để xóa.

Xóa vùng dữ liệu Excel gốc

2. Chỉnh danh sách xổ xuống Excel trong vùng dữ liệu

Ngoài việc định danh bảng dữ liệu để dễ dàng chỉnh sửa danh sách xổ xuống, thì bạn có thể chọn vùng dữ liệu nhưng thao tác chỉnh sửa sẽ khác.

Thêm mục vào vùng dữ liệu

Trong trường hợp bạn muốn thêm nội dung vào vùng dữ liệu thì chúng ta cần phải update lại vùng dữ liệu đó thì danh sách xổ xuống mới update nội dung.

Vùng dữ liệu trong Excel

Chúng ta sẽ bôi đen lại vùng dữ liệu có thêm nội dung mới rồi nhấn vào Data, chọn Data Validation.

Data Validation trong Excel

Sau đó tại Allow bạn chọn List và bên dưới nhấn vào biểu tượng mũi tên để khoanh lại vùng dữ liệu mới. Kết quả danh sách xổ xuống sẽ được cập nhật nội dung.

Khoanh lại vùng dữ liệu trong Excel

Thêm mục vào vùng dữ liệu đã đặt tên

Với những vùng dữ liệu mà chúng ta đã đặt tên, khi muốn thêm dữ liệu mới vào thì bạn cần cập nhật phạm vi đã đặt tên.

Tại giao diện trên Excel bạn nhấn vào Formulas rồi nhấn tiếp vào Name Manager ở bên dưới.

Chỉnh vùng dữ liệu Excel đặt tên

Sau đó bạn nhấn vào biểu tượng mũi tên để khoanh vùng lại dữ liệu rồi nhấn vào dấu tích màu xanh để lưu lại thay đổi mới. Nhấn Close để đóng.

Vùng dữ liệu đã đặt tên trong Excel

Xóa mục nội dung khỏi phạm vi

Để xóa nội dung ra khỏi phạm vi, tại nội dung muốn xóa bạn nhấn chuột phải chọn Delete.

Xóa nội dung trong vùng dữ liệu Excel

Lúc này hiển thị một bảng nhỏ, bạn tích chọn Shift Cells Up rồi nhấn OK.

Chọn Shift Cells Up Excel

Kết quả danh sách xổ xuống cũng update nhanh nội dung mới trong vùng dữ liệu gốc.

Vùng dữ liệu Excel

Video hướng dẫn chỉnh danh sách xổ xuống Excel

Thứ Sáu, 01/04/2022 08:57
31 👨 673
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Facebook