Cách cài đặt Mozilla Firefox trên Ubuntu

Firefox là một trình duyệt web mã nguồn mở và miễn phí của Mozilla. Đây là một trong những trình duyệt web phổ biến và được ưa thích nhất trên toàn cầu vì tốc độ, khả năng tùy chỉnh và tính năng bảo mật. Firefox có sẵn cho Linux, Windows và macOS.

Trên Ubuntu 22.04 trở lên, Firefox được cài đặt sẵn dưới dạng gói Snap theo mặc định. Mặc dù Snap mang lại những ưu điểm như dễ cài đặt nhưng một số người dùng không thích nó do thời gian khởi động chậm và các vấn đề về dung lượng ổ đĩa.

Tuy nhiên, Snap không phải là phương pháp duy nhất để cài đặt Firefox trên Ubuntu. Có nhiều cách để cài đặt Firefox trên Ubuntu. Hãy cùng khám phá chi tiết qua bài viết sau đây!

1. Cài đặt gói Firefox DEB trên Ubuntu

Nếu không thích phiên bản Snap của Firefox, bạn có thể cài đặt gói Firefox DEB thông qua APT. Để làm được điều này, bạn sẽ cần thêm Firefox PPA, ưu tiên nó hơn gói Snap, sau đó cài đặt Firefox bằng APT.

Để thêm kho lưu trữ Mozilla Firefox, hãy chạy như sau:

sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/ppa

Nếu bạn gặp lỗi "add-apt-repository: command not found", chỉ cần cài đặt gói software-properties-common để khắc phục sự cố.

Bạn có thể được nhắc nhập thông tin đăng nhập admin. Sau khi thêm kho lưu trữ, hãy cập nhật chỉ mục kho lưu trữ bằng:

sudo apt update

Bây giờ, hãy tạo file /etc/apt/preferences.d/mozilla bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào, chẳng hạn như nano:

sudo nano /etc/apt/preferences.d/mozilla

Thêm các dòng sau vào nó:

Package: firefox*
Pin: release o=LP-PPA-mozillateam
Pin-Priority: 1001

Lưu và đóng file khi hoàn tất.

Ngoài ra, hãy chạy lệnh sau (tất cả cùng một lúc) trong terminal để thực hiện các bước trên:

echo '
Package: firefox*
Pin: release o=LP-PPA-mozillateam
Pin-Priority: 1001
' | sudo tee /etc/apt/preferences.d/Mozilla

Bây giờ, bạn có thể cài đặt gói Firefox DEB qua APT:

sudo apt install firefox

Nếu muốn tự động cập nhật Firefox bất cứ khi nào phiên bản mới hơn được phát hành, bạn sẽ cần cấu hình nó bằng cách chạy:

echo 'Unattended-Upgrade::Allowed-Origins:: "LP-PPA-mozillateam:${distro_codename}";' | sudo tee /etc/apt/apt.conf.d/51unattended-upgrades-firefox

Xóa gói Firefox DEB khỏi Ubuntu

Bạn có thể xóa ứng dụng bằng APT nếu không còn cần ứng dụng đó nữa. Để xóa Firefox khỏi Ubuntu, hãy chạy:

sudo apt remove firefox

2. Cài đặt Firefox trên Ubuntu qua Snap

Trên Ubuntu 22.04 và các phiên bản mới hơn, Firefox được cài đặt sẵn dưới dạng gói Snap. Tuy nhiên, nếu vô tình gỡ bỏ Firefox hoặc đang sử dụng phiên bản Ubuntu cũ hơn, bạn vẫn có thể cài đặt Firefox dưới dạng gói Snap.

Để thực hiện việc này, trước tiên bạn phải cài đặt snapd trên hệ thống của mình nếu nó chưa được cài đặt. Sau khi cài đặt, hãy cài đặt Firefox trên Ubuntu với:

sudo snap install firefox

Để xác minh cài đặt, hãy xem phiên bản Firefox đã cài đặt với:

firefox -v

Gỡ cài đặt gói Firefox Snap

Để gỡ cài đặt Firefox khỏi Ubuntu, hãy chạy:

sudo snap remove firefox

3. Cài đặt Firefox trên Ubuntu qua Flatpak

Một cách khác để cài đặt Firefox trên Ubuntu là thông qua Flatpak. Tuy nhiên, trước tiên bạn sẽ cần cài đặt Flatpak trên hệ thống của mình bằng cách chạy:

sudo apt install flatpak

Sau đó, thêm kho lưu trữ Flathub bằng:

sudo flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo

Bây giờ, để cài đặt gói Firefox Flatpak, hãy chạy:

flatpak install flathub org.mozilla.firefox

Sau khi cài đặt, bạn có thể khởi chạy Firefox bằng cách sử dụng:

flatpak run org.mozilla.firefox

Gỡ cài đặt gói Firefox Flatpak

Để gỡ cài đặt gói Firefox Flatpak, hãy sử dụng lệnh sau:

sudo flatpak uninstall org.mozilla.firefox

4. Cài đặt Firefox trên Ubuntu từ nguồn

Mozilla Firefox cũng cung cấp kho lưu trữ TAR trên trang web chính thức của mình. Thực hiện theo các bước dưới đây để cài đặt Firefox từ nguồn trên Ubuntu:

Tải xuống gói Firefox TAR.BZ2 từ trang tải xuống Firefox hoặc sử dụng lệnh sau để tải xuống phiên bản Firefox mới nhất (tại thời điểm viết bài này) từ terminal:

wget https://download-installer.cdn.mozilla.net/pub/firefox/releases/116.0/linux-x86_64/en-GB/firefox-116.0.tar.bz2

Download: Mozilla Firefox

Sau đó, sử dụng lệnh cd để di chuyển đến thư mục chứa file đã tải xuống và giải nén nội dung của kho lưu trữ bằng lệnh tar:

tar xjf firefox-*.tar.bz2

Nó sẽ tạo một thư mục mới có tên firefox trong thư mục terminal hiện tại của bạn. Sử dụng lệnh mv để di chuyển thư mục này sang /opt:

sudo mv firefox /opt

Tiếp theo, tạo một liên kết tượng trưng đến file thực thi Firefox bằng:

sudo ln -s /opt/firefox/firefox /usr/local/bin/firefox

Để khởi chạy Firefox từ menu ứng dụng, hãy tải xuống bản sao của file trên desktop và lưu nó vào /usr/local/share/applications:

sudo wget https://raw.githubusercontent.com/mozilla/sumo-kb/main/install-firefox-linux/firefox.desktop -P /usr/local/share/applications

Bây giờ, bạn có thể khởi chạy Firefox thông qua menu ứng dụng hoặc bằng cách chạy:

firefox

Gỡ cài đặt Firefox khỏi Ubuntu

Để gỡ cài đặt Firefox mà bạn đã cài đặt thông qua kho lưu trữ TAR của nó, hãy xóa thư mục /opt/firefox bằng lệnh rm:

sudo rm -r /opt/firefox

5. Cài đặt Firefox trên Ubuntu thông qua Ubuntu Software Center

Bạn có thể cài đặt Firefox thông qua Ubuntu Software Center nếu bạn thích GUI hơn dòng lệnh.

Mở Software Center từ thanh công cụ bên trái và trong thanh tìm kiếm, nhập "Firefox". Từ kết quả tìm kiếm, nhấp vào Firefox.

Tìm kiếm firefox trong Software Center
Tìm kiếm firefox trong Software Center

Nhấp vào nút Install để bắt đầu cài đặt. Khi được nhắc xác thực, hãy nhập mật khẩu của bạn và nhấp vào Authenticate. Sau đó nó sẽ bắt đầu quá trình cài đặt.

Cài đặt Firefox qua GUI
Cài đặt Firefox qua GUI

Sau khi cài đặt, bạn có thể khởi chạy Mozilla Firefox từ thanh công cụ hoặc menu ứng dụng của hệ thống.

Gỡ cài đặt Firefox khỏi Ubuntu qua GUI

Để gỡ cài đặt Firefox, hãy mở ứng dụng Ubuntu Software. Chuyển đến tab Installed và nhấp vào Delete, nằm bên cạnh mục nhập Firefox. Nhấp vào Remove và cung cấp mật khẩu của bạn để xác thực, sau đó nó sẽ xóa Mozilla Firefox khỏi hệ thống của bạn.

Thứ Hai, 04/09/2023 16:03
52 👨 3.852
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Linux