Danh sách đầy đủ các lệnh Rundll32 trong Windows 11

Hướng dẫn này sẽ hiển thị cho bạn danh sách đầy đủ các lệnh rundll32 có thể được sử dụng để tạo shortcut hoặc mở trực tiếp các hộp thoại và trình hướng dẫn khác nhau trong Windows 11.

Rundll32 load và chạy các thư viện liên kết động (DLL) 32 bit có thể được sử dụng để gọi trực tiếp những hàm được chỉ định.

Lưu ý: Bạn có thể tạo shortcut bằng lệnh rundll32 trong bảng bên dưới để có thể ghim vào màn hình Start, thanh tác vụ hoặc sử dụng ở nơi bạn muốn.

Chức năng
Lệnh Rundll32
Giới thiệu về WindowsRundll32.exe shell32.dll,ShellAbout
Thêm Network Location WizardRundll32 %SystemRoot%\system32\shwebsvc.dll,AddNetPlaceRunDll
Thêm một thiết bịRundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL AddPrinter
Thêm Standard TCP/IP Printer Port WizardRundll32.exe tcpmonui.dll,LocalAddPortUI
Control PanelRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL
Cài đặt Bluetooth - Tab Optionsrundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL bthprops.cpl,,1
Cài đặt Bluetooth - Tab COM Portsrundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL bthprops.cpl,,2
Cài đặt Bluetooth - Tab Hardwarerundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL bthprops.cpl,,3
Ngày và giờ - Tab "Date and Time"Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl
Ngày và giờ - Tab "Additional Clocks"Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL timedate.cpl,,1
Ứng dụng mặc định - Trang SettingsRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,3
Cài đặt biểu tượng desktopRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,0
Thiết lập cài đặt thiết bịRundll32.exe %SystemRoot%\System32\newdev.dll,DeviceInternetSettingUi
Device ManagerRundll32.exe devmgr.dll DeviceManager_Execute
Màn hình - Trang SettingsRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl
Ease of Access CenterRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL access.cpl
Biến môi trườngRundll32.exe sysdm.cpl,EditEnvironmentVariables
Các tùy chọn File Explorer - Tab GeneralRundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 0
Các tùy chọn File Explorer - Tab SearchRundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 2
Các tùy chọn File Explorer - Tab ViewRundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 7
Thư mục FontsRundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL FontsFolder
Forgotten Password WizardRundll32.exe keymgr.dll,PRShowSaveWizardExW
Điều khiển gameRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL joy.cpl
Tải chương trìnhRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,1
Hibernate hoặc SleepRundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
Tùy chọn lập chỉ mụcRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL srchadmin.dll
Thuộc tính Internet - Tab GeneralRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl
Thuộc tính Internet - Tab SecurityRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,1
Thuộc tính Internet - Tab PrivacyRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,2
Thuộc tính Internet - Tab ContentRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,3
Thuộc tính Internet - Tab ConnectionsRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,4
Thuộc tính Internet - Tab ProgramsRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,5
Thuộc tính Internet - Tab AdvancedRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL inetcpl.cpl,,6
Thuộc tính bàn phím - Tab SpeedRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl @1
Ngôn ngữ & khu vực - Trang SettingsRundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL input.dll,,1
Khóa máy tínhRundll32.exe user32.dll,LockWorkStation
Trình hướng dẫn Map Network DriveRundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL Connect
Chức năng hoán đổi nút chuột trái và phảiRundll32.exe user32.dll,SwapMouseButton
Thuộc tính chuột - Tab ButtonsRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl
Thuộc tính chuột - Tab PointersRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,1
Thuộc tính chuột - Tab Pointer OptionsRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,2
Thuộc tính chuột - Tab WheelRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,3
Thuộc tính chuột - Tab HardwareRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL main.cpl,,4
Kết nối mạngRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL ncpa.cpl
Thông báo - Trang SettingsRundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 4
Quản trị viên nguồn dữ liệu ODBC (64-bit)Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL odbccp32.cpl
File ngoại tuyến - Tab GeneralRundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL cscui.dll,,0
File ngoại tuyến - Tab Disk UsageRundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL cscui.dll,,1
File ngoại tuyến - Tab EncryptionRundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL cscui.dll,,2
File ngoại tuyến - Tab NetworkRundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL cscui.dll,,3
Bút và cảm ứng - Tab Pen OptionsRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL tabletpc.cpl
Bút và cảm ứng - Tab Touchrundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL tabletpc.cpl,,1
Cá nhân hóa - Trang SettingsRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,2
Các tùy chọn nguồnRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL powercfg.cpl
Giao diện người dùng máy inRundll32.exe Printui.dll,PrintUIEntry /?
Thư mục PrintersRundll32.exe shell32.dll,SHHelpShortcuts_RunDLL PrintersFolder
Xử lý các tác vụ nhàn rỗiRundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks
Chương trình và các tính năngRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,0
Khu vực - Tab FormatsRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Intl.cpl,,0
Khu vực - Tab AdministrativeRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Intl.cpl,,1
Loại bỏ phần cứng một cách an toànRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL HotPlug.dll
Cài đặt Screen SaverRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL desk.cpl,,1
Bảo mật và bảo trìRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL wscui.cpl
Thiết lập trình hướng dẫn mạngRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL NetSetup.cpl
Sleep hoặc HibernateRundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState
m thanh - Tab PlaybackRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Mmsys.cpl,,0
m thanh - Tab RecordingRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Mmsys.cpl,,1
m thanh - Tab SoundsRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Mmsys.cpl,,2
m thanh - Tab CommunicationsRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Mmsys.cpl,,3
Thuộc tính giọng nói - Tab "Text to Speech"Rundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL %SystemRoot%\System32\Speech\SpeechUX\sapi.cpl,,1
Start - Trang SettingsRundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 3
Tên người dùng và mật khẩu được lưu trữRundll32.exe keymgr.dll,KRShowKeyMgr
Thuộc tính hệ thống - Tab Computer NameRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,1
Thuộc tính hệ thống - Tab HardwareRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,2
Thuộc tính hệ thống - Tab AdvancedRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,3
Thuộc tính hệ thống - Tab System ProtectionRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,4
Thuộc tính hệ thống - Tab RemoteRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL Sysdm.cpl,,5
Taskbar - Trang SettingsRundll32.exe shell32.dll,Options_RunDLL 1
Dịch vụ văn bản và ngôn ngữ nhập liệuRundll32.exe Shell32.dll,Control_RunDLL input.dll,,{C07337D3-DB2C-4D0B-9A93-B722A6C106E2}
Tài khoản người dùngRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL nusrmgr.cpl
Tường lửa Windows DefenderRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL firewall.cpl
Tính năng của WindowsRundll32.exe shell32.dll,Control_RunDLL appwiz.cpl,,2
Tùy chọn khởi động Windows To GoRundll32.exe pwlauncher.dll,ShowPortableWorkspaceLauncherConfigurationUX
Chủ Nhật, 17/12/2023 09:29
4,68 👨 731
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Windows 11