Cách thiết lập các loại thông báo hiển thị trên Cover Sheet iPhone

Cover Sheet là một danh sách các thông báo, các lịch trình trên iPhone, thậm chí nó còn cung cấp các thông tin hữu ích khác như giá cổ phiếu. Cover Sheet được mở bằng cách vuốt màn hình từ trên xuống.

Các mục trong Cover Sheet được thiết lập mặc định, tuy nhiên bạn có thể loại bỏ những mục không mong muốn. Ví dụ bạn có thể bỏ thông báo tin nhắn đến và thêm mục nhắc nhở danh sách liệt kê. Các cài đặt trong Cover Sheet cho phép bạn thực hiện điều này.

  1. Chọn Settings (Cài đặt) -> Notifications (thông báo).
  2. Trong cài đặt, bạn sẽ thấy một danh sách các mục trong đó có Cover Sheet.

Tại mục này, bạn có thể thấy trạng thái của từng ứng dụng, chúng được ghi trực tiếp bên dưới tên của mục đó. Ví dụ, bên dưới mục Accuweather, bạn sẽ thấy Badges (biểu tượng), Sounds (âm thanh), Banners (biểu ngữ), đây là các phương thức thông báo của ứng dụng Accuweather.

Xem các kiểu thông báo của ứng dụng trên iPhone

  1. Chạm vào bất cứ ứng dụng nào. Trong phần cài đặt tiếp theo, chọn ON - bật hoặc OFF - tắt Allow Notifications để cho phép hoặc loại bỏ thông báo ứng dụng ra khỏi Cover Sheet.

Chọn kiểu thông báo cho ứng dụng

  1. Trong phần Alert Style (kiểu thông báo) lựa chọn không có thông báo, thông báo với biểu ngữ ở đầu màn hình hoặc thông báo hình hộp.

Chú ý: Nếu bạn bật Banners - Biểu ngữ, nó sẽ mặc định xuất hiện và mất đi ngay sau đó. Đây là kiểu Temporary (Tạm thời). Nếu chọn Persistent (Cố định), bạn cần phải xóa thông báo bằng cách vuốt nó lên hoặc nhấn để xem nó..

  1. Nếu bạn muốn xem các thông báo cả khi khóa màn hình hãy bật Show on Cover Sheet.
  2. Chạm vào Notifications ở góc trên bên trái để trở lại màn hình Cài đặt thông báo chính.

Khi hoàn tất cài đặt, bấm nút Home.

Chú ý: Bạn có thể kéo hoặc chạm vào các thông báo hiển thị trên Cover Sheet để đi đến ứng dụng gốc và xem các nội dung chi tiết hơn.

Mời bạn xem thêm:

Thứ Tư, 28/02/2018 10:18
31 👨 1.582
0 Bình luận
Sắp xếp theo