Công cụ phân tích thông số website

Trang web http://www.websiteoptimization.com/services/analyze cho bạn biết thời gian để tải trang web và nhiều thông số khác liên quan đến website mà bạn quan tâm.

Chỉ cần nhập bất cứ địa chỉ web nào, bạn sẽ nhận được thông báo về tên tác giả trang web, loại/số lượng đối tượng (object) trong trang web như hình ảnh, Javascript, Multimedia, HTML..., dung lượng (đơn vị là bytes), thời gian download (đơn vị là giây) và còn nhiều thông tin chi tiết khác. Đặc biệt, “nhà phân tích trang web” này sẽ thống kê, phân tích tất cả số liệu đã nêu chi tiết để đưa ra khuyến cáo làm thế nào cải thiện thời gian mở trang web và tốc độ website.

Thứ Tư, 26/05/2004 00:49
51 👨 366
0 Bình luận
Sắp xếp theo