• Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008 Cải tiến trong lệnh T-SQL của SQL Server 2008
    SQL Server 2008 được tích hợp nhiều tính năng mới đáng chú ý. Một trong số những tính năng này là những cải tiến trong câu lệnh T-SQL giúp giảm thời gian làm việc với những câu lệnh này.
  • Oracle công bố Exadata phiên bản 2 Oracle công bố Exadata phiên bản 2
    Máy cơ sở dữ liệu Xử lý giao dịch trực tuyến đầu tiên trên thế giới vừa được Giám đốc điều hành Oracle cùng với Phó Chủ tịch cấp cao của Sun công bố