• Microsoft .NET Framework là gì, và tại sao nó được cài đặt trên PC? Microsoft .NET Framework là gì, và tại sao nó được cài đặt trên PC?
    Nếu bạn hứng thú muốn biết mọi thứ, hãy cùng khám phá .NET là gì và tại sao rất nhiều ứng dụng cần đến nó trong bài viết sau đây.
  • SQL - CÔNG CỤ QUẢN LÝ CSDL ĐIỂN HÌNH SQL - CÔNG CỤ QUẢN LÝ CSDL ĐIỂN HÌNH
    SQL là một công cụ quản lý dữ liệu được sử dụng phổ biến ở nhiều lĩnh vực. Nếu bạn không có nhiều thời gian để nghiên cứu sâu về tin học mà lại có nhiều dữ liệu cần phải được phân tích, xử lý, thì hãy dùng SQL vì SQL đơn giản nhưng rất hiệu quả. Hầu hết tất cả các ngôn ngữ lập trình cấp cao đều có hỗ trợ SQL. Có thể kể ra như MS Visual Basic, MS Access, MS Visual Foxpro, DBase, DB2, Paradox, Oracle....