Cisco Lab - Quản lý file cấu hình khởi động

Bài thực hành sau sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý file cấu hình khởi động, cụ thể là sẽ hướng dẫn bạn cách di chuyển các file tới và từ một switch bằng việc sử dụng máy chủ TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

Bài hướng dẫn

Thứ Tư, 07/06/2017 15:59
3,513 👨 6.063
0 Bình luận
Sắp xếp theo