Cài đặt một SSH Server trong Windows Vista

Ứng dụng mã nguồn mở, miễn phí Cygwin có thể được dùng kết hợp với OpenSSH trong Windows Vista để tạo thành SSH Server. Cygwin là một ứng dụng mạnh mẽ và một trong nhiều cách ứng dụng của Cygwin là một SSH Server.

Bài này sẽ làm rõ cách cài đặt Cygwin và OpenSSH trên Windows Vista. Trong số nhiều công cụ khác nhau, OpenSSH có thể được dùng để truyền tải file và cài đặt một SOCKS proxy để mã hóa phiên làm việc của bạn.

Bước đầu tiên là downoad OpenSSH. OpenSSH là một gói trong một ứng dụng được gọi là Cygwin. Download Cygwin from the project homepage. Cygwin là một file setup.exe tại trang chủ cygwin.com.

Di chuyển file thực thi này đến C:\Cygwin\setup.exe

Nhấn chuột phải lên file setup.exe và chọn Create Shortcut. Kéo shortcut này lên desktop của bạn và nhấp kép và nó để khởi chạy Cygwin.

Bước dưới đây là màn hình cài đặt của Cygwin. Chọn Next

Giữ nguyên lựa chọn mặc định là Install from Internet và chọn Next.

Thay đổi thư mục đến C:\cygwin nếu nó không có sẵn và để nguyên lựa chọn mặc định là All UsersUnix/binary, chọn Next.

Tại phần Select Local Package Dicrectory Prompt. Thay đổi thư mục đến C:\Cygwin nếu nó không sẵn có ở đó và chọn Next.

Để nguyên phần Internet connection với lựa chọn mặc định là Direction Connection và chọn Next.

Chọn một site bất kì và chọn Next

Tại thẻ Net, bạn bung thẻ này ra và nhấp kép vào OpenSSH.

Mất khoảng vài phút để Cygwin cài đặt những gói cần thiết phụ thuộc vào tốc độ kết nối Internet của bạn và site mà bạn chọn.

Đánh dấu chọn phần Create icon on DesktopAdd icon to Start Menu và nhấn Finish.

Việc cài đặt của Cygwin được hoàn tất. Nhấn chuột phải lên biểu tượng của Cygwin trên desktop và chọn Run as Administrator.

Dưới đây là màn hình mặc định của Cygwin:

Để cấu hình SSH Server của bạn (OpenSSH) gõ ssh-host-config. Cygwin sẽ hỏi Should privilege separation be used? Trả lời Yes.

Sau đó Cygwin sẽ hỏi tiếp Should this script create a local user ‘sshd’ on this machine? Trả lời Yes.

Cygwin sẽ hỏi tiếp Do you want to install sshd as service? Trả lời Yes.

Cygwin sẽ hỏi Should this script create a new local account ‘ssh_server’ which has the required privileges? Trả lời No.

Cygwin sẽ hỏi tiếp Which value should the environment variable CYGWIN have when sshd starts? Trả lời ntsec tty. Phần cấu hình cho SSH Server đã được hoàn tất.

Khởi động SSH Server bằng cách gõ net start sshd và gõ Enter.

Chúc các bạn thành công!

Thứ Năm, 05/02/2009 09:47
31 👨 3.235
0 Bình luận
Sắp xếp theo