Cách tìm SID (Security Identifier) cho tài khoản người dùng trong Windows

Nếu đã từng quản lý quyền truy cập File và Folder hoặc duyệt qua Registry, bạn có thể đã thấy một chuỗi giá trị dài giống như “S-1-5-21-3011698416-3634052959-2884390752-500”. Chuỗi này được gọi là Security Identifier (mã nhận dạng bảo mật) hoặc mã SID. Mỗi một người dùng sẽ có một giá trị SID duy nhất. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm SID cho các tài khoản người dùng Windows.

SID là gì?

Security Identifier là một chuỗi giá trị duy nhất được một bộ phận có thẩm quyền như Domain Controller (Bộ điều khiển miền) của Windows cấp cho tất cả các nhóm bảo mật và an ninh. Mã nhận dạng bảo mật này được tự động tạo ra khi một nhóm bảo mật được tạo. Khi mã SID được tạo, nó sẽ được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và được truy xuất khi cần thiết.

Khi kết hợp SID và quyền người dùng, Windows sẽ cung cấp cho người dùng mã token truy cập mỗi khi bạn đăng nhập vào hệ thống. Mã truy cập này lần lượt cung cấp bối cảnh bảo mật và quyền thích hợp để quản lý hệ thống Windows. Nói một cách đơn giản, SID là một trong những phần quan trọng của Windows Security Model.

Khác với SID được tạo tự động, Windows cũng có một vài SID phổ biến nổi tiếng như Everyone, Local Authority, World, NT Authority và All Services. Có nhiều cách để tìm mã SID của người dùng cụ thể hoặc tất cả người dùng Windows. Dưới đây là một số cách để tìm mã nhận dạng người dùng, hãy sử dụng cách phù hợp nhất với bạn nhé.

Tìm SID của người dùng hiện tại

Để tìm SID của người dùng hiện tại, bạn có thể sử dụng một trong hai lệnh sau, cả hai lệnh đều là các lệnh một dòng. Đầu tiên, tìm kiếm “Command Prompt” trong menu start và mở nó. Sau khi mở Command Prompt, thực hiện lệnh dưới đây. Nó sẽ liệt kê mã SID của người dùng hiện tại.

whoami /user

Sử dụng lệnh whoami /user

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Windows Management Interface Command (WMIC). Chỉ cần thực hiện lệnh dưới đây, nó sẽ liệt kê SID và tên người dùng.

wmic useraccount where name='%username%' get name,sid

Sử dụng lệnh wmic

Tìm SID của người dùng cụ thể

Nếu muốn xem SID của một người dùng cụ thể, thì tất cả những gì bạn phải làm là thay thế %username% trong lệnh WMIC ở trên bằng tên người dùng thực sự. Sau khi thay thế, lệnh sẽ trông giống như sau:

wmic useraccount where name='krishna' get name,sid

Tìm SID của người dùng cụ thể

Tìm SID của tất cả người dùng

Ngoài các tài khoản người dùng bạn tạo, Windows sẽ tự động tạo một số tài khoản mặc định như khách, quản trị viên, WDAGUtilityAccount, v.v… Nếu muốn tìm SID của tất cả người dùng trên hệ thống của mình, hãy thực hiện lệnh dưới đây:

wmic useraccount get name,sid

Tìm SID của tất cả người dùng bằng Command Prompt

Ngoài ra bạn có thể sử dụng lệnh PowerShell để thực hiện điều tương tự. Mở PowerShell từ menu Start, thực hiện lệnh dưới đây và nó sẽ liệt kê tất cả SID của tất cả người dùng cùng với tên của họ.

Get-WmiObject win32_useraccount | Select name,sid

Tìm SID của tất cả người dùng bằng PowerShell

Tìm SID bằng Registry Editor

Bạn có thể sử dụng Registry Editor để tìm SID của bất kỳ người dùng nào chỉ với vài cú nhấp chuột. Nếu không thích sử dụng Command Prompt hoặc PowerShell, thì đây là một lựa chọn tốt. Để bắt đầu, tìm kiếm "regedit" trong menu Start và mở nó, sau đó đi đến vị trí sau:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList

Dưới khóa ProfileList bạn sẽ thấy SID tài khoản người dùng và tài khoản hệ thống tự tạo. SID tài khoản người dùng sẽ dài hơn. Để tìm SID thuộc về người dùng cụ thể, click vào SID trên bảng bên trái, bạn sẽ thấy tên người dùng ở bảng bên phải cạnh giá trị ProfileImagePath.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

Thứ Năm, 26/07/2018 08:14
51 👨 2.407
0 Bình luận
Sắp xếp theo