Cách tắt SIP ALG trên router Netgear

SIP ALG được sử dụng để thử và tránh cấu hình NAT tĩnh trên router. Tuy nhiên, cách triển khai của nó thay đổi tùy theo router và thường gây khó khăn cho việc vận hành qua lại một router có bật SIP ALG với một router có PBX. Nói chung, bạn sẽ muốn tắt SIP ALG và cấu hình ánh xạ cổng trên router.

Trong bài viết này, Quantrimang.com sẽ hướng dẫn bạn cách tắt SIP ALG trên router Netgear. SIP ALG trên router này được biết là gây ra sự cố với các cuộc gọi VoIP.

Làm theo hướng dẫn từng bước sau.

Tùy chọn 1: Vô hiệu hóa SIP ALG trong WAN Setup

1. Mở cấu hình router Netgear bằng cách duyệt đến địa chỉ LAN của nó (http://192.168.0.1 theo mặc định).

2. Đăng nhập vào cấu hình của router. Tên người dùng mặc định là "admin" và mật khẩu mặc định là "password".

Thiết lập mạng WAN Netgear
Thiết lập mạng WAN Netgear

3. Trong menu chính, chọn Advanced > WAN Setup.

4. Kích hoạt tùy chọn Disable SIP ALG.

5. Nhấp vào Apply.

Từ bây giờ, SIP ALG đã được vô hiệu hóa trên router Netgear của bạn.

Tùy chọn 2: Vô hiệu hóa SIP ALG trong cài đặt Advanced

1. Mở cấu hình router Netgear bằng cách duyệt đến địa chỉ LAN của nó (http://192.168.0.1 theo mặc định).

2. Đăng nhập vào cấu hình của router. Tên người dùng mặc định là "admin" và mật khẩu mặc định là "password".

Đăng nhập vào cấu hình của router
Đăng nhập vào cấu hình của router

3. Trong menu chính, chọn Security > Firewall > Advanced.

4. Bỏ chọn tùy chọn Enable SIP ALG.

5. Nhấp vào Apply.

Sau khi lưu thay đổi, router Netgear đã được vô hiệu hóa SIP ALG.

Chúc bạn thực hiện thành công!

Xem thêm:

Chủ Nhật, 18/10/2020 09:50
51 👨 233
0 Bình luận
Sắp xếp theo