Các phím tắt trong Outlook.com

Phím tắt trong Outlook.com được cập nhật từ Hotmail. Một vài phím tắt tương tự nhưng cũng có một vài phím tắt mới.

Trang tin công nghệ Cnet cho biết, Outlook.com đã qua giai đoạn thử nghiệm và sẵn sàng cho tất cả mọi người sử dụng. Với sự giúp đỡ của các phím tắt, việc làm quen, sử dụng giao diện mới có thể sẽ dễ dàng hơn. Dù bạn mới sử dụng dịch vụ Outlook.com hay là người đã từng sử dụng Hotmail đang cố gắng điều chỉnh với thiết kế mới, hãy thử một vài phím tắt để làm quen với Outlook.com.

Trước khi bắt đầu, bạn truy cập vào Settings>Keyboard shortcuts và đảm bảo rằng chế độ phím tắt đang được kích hoạt trên hệ thống Outlook.com. Nếu bạn đã quen thuộc với các ứng dụng hỗ trợ phím tắt như Yahoo! Mail hay Gmail và thường sử dụng chúng bạn sẽ phải thay đổi một trong những phương thức từ bây giờ.

Các phím tắt trong Outlook.com

Soạn thảo

 • N: Soạn email mới
 • Ctrl+Enter: Gửi email
 • R: Trả lời
 • Shift+R: Trả lời tất cả
 • Shift+F: Chuyển tiếp
 • F7: Kiểm tra chính tả
 • Ctrl+Y: Chèn Emoji
 • Ctrl+S: Lưu thư nháp

Đọc email

 • O: Mở email
 • Shift+I: Hiển thị nội dung bị chặn
 • /: Tìm kiếm email
 • Esc: Đóng email

Nhảy

 • G sau đó nhấn I: Đi tới hộp thư đến
 • G sau đó nhấn L: Đi tới hộp thư được đánh dấu
 • G sau đó nhấn S: Đi tới hộp thư đã gửi
 • G sau đó nhấn D: Đi tới hộp thư nháp

Hành động

 • Del: Xoá email
 • E: Lưu trữ
 • J: Đánh dấu email rác
 • V: Chuyển tới thư mục
 • Shift+E: Tạo thư mục mới
 • C: Phân loại email
 • Q: Đánh dấu đã đọc cho email
 • U: Đánh dấu chưa đọc cho email
 • Insert: Đánh dấu nổi bật cho email
 • Shift+P: In email

Điều hướng và lựa chọn

 • S sau đó nhấn A: Chọn tất cả các email
 • S sau đó nhấn N: Bỏ chọn tất cả các email
 • Ctrl+.: Di chuyển xuống bên dưới danh sách
 • Ctrl+,: Di chuyển lên trên danh sách.
 • M: Làm mới

Chỉ có như vậy thôi. Nếu bạn không thể nhớ tất cả các phím tắt hãy nhớ rằng phím ? sẽ mang tới cho bạn danh sách đầy đủ các phím tắt.

Thứ Năm, 02/03/2017 15:10
31 👨 6.099
0 Bình luận
Sắp xếp theo