Bảo mật và Internet Service Providers

Tìm hiểu xem máy tính cảu bạn có thể làm những gì và em bạn có biết nối mạng qua modem không. Bạn có thể đăng ký dịch vụ Internet Service Providers ,dịch vụ này cung cấp cho bạn một bộ lọc Web,Bộ lọc Web này ưu hơn là bộ loc trong IE,bộ lọc này sẽ không bao giờ cho bạn vào các trang Web liên quan tới Sex hoặc một số trang Web mà bạn đã chỉ định. Nên vào trang chủ của Internet Service Providers hàng tháng,ở đây bạn có thể biết được số giờ bạn truy cập internet trong tháng này. Trên Internet có sẵn rất nhiều phần mềm sẵn sàng cài đặt miễm phí trên máy của bạn. bạn hẫy tải các chương trình từ đó về như Bức tường lửa,anti virus, ở đay tôi có một phần mềm chống virus Command Antivirus bạn có thể tải nó về từ: http://www.commandcom.com Hoặc quét virus trực tuyến từ trên mạng ở đây có hãng Symantec cho phép bạn quét virus của máy bnj từ internet bạn có thể vào Web site http://www.symantec.com để có thể quét trực tuyến. Nên xoá các Cookie,các Cookie là một đoạn mã mà khi bạn truy cập vào một website thì đoạn mã này sẽ được tự dộng cài vào máy của bạn và thu thập thông tin từ máy của bạn. CÓ một số các Cookie thì chi ở lại vài tuần là tụ biến mất,thế nhưng có một số Cookie thì có thể đeo đẳng ở lại ngót cả chục năm,thế nên bạn có thể xoá chung đi(dĩ nhiên khi xoá chúng thì việc vào một trnag Web sẽ lâu hơn). Ở Windows 2000 thì ở mục: C:/Document and settings/*Tên của usename của bạn khi truy cập vào windows 2000*/Cookie Chú ý là đừng nên xóa file Index.dat ở thư mục đó. Xoá các Cache khỏi thư mục: C:/Document and Settings/*Usename mà bạn sử dung để truy cập/Templates.
Thứ Tư, 14/01/2004 01:54
31 👨 189
0 Bình luận
Sắp xếp theo
z