Bạn biết gì về công nghệ phần mềm P21

Mời bạn đọc thử sức với bộ câu hỏi trắc nghiệm về công nghệ phần mềm mà Quản trị mạng đã tổng hợp và biên tập dưới đây. Hy vọng với những câu hỏi này sẽ cung cấp cho bạn nhiều kiến thức hữu ích.

Xem thêm:

 • Câu 1. Thế nào là mô hình tuần tự tuyến tính?
  • Phân tích - thiết kế - kiểm định - vận hành
  • Phân tích - thiết kế - lập trình - kiểm định - vận hành
  • Phân tích - thiết kế - mã hoá - vận hành
  • Xác định yêu cầu – thiết kế - lập trình - kiểm định - vận hành
 • Câu 2. Kĩ nghệ phần mềm liên quan đến các ngành nào?
  • Khoa học máy tính
  • Khoa học quản lí
  • Kỹ nghệ hệ thống 
  • Tất cả các ngành trên
 • Câu 3. Trong thiết kế phần mềm, giai đoạn thiết kế cấu trúc dữ liệu là:
  • Các hệ con tạo nên hệ tổng thể và các quan hệ của chúng là được minh định và ghi thành tài liệu
  • Đối với các hệ con, đặc tả các dịch vụ mà nó phải cung cấp và các ràng buộc mà nó phải tuân theo
  • Các dịch vụ cung cấp bởi một hệ con được phân chia qua các thành phần của hệ con đó
  • Các cấu trúc dữ liệu được dùng trong việc thực hiện hệ thống được thiết kế chi tiết và được đặc tả
 • Câu 4. Đặc tính chung của phần mềm:
  • Là hàng hóa vô hình, không nhìn thấy được
  • Là hàng hóa nhìn thấy được 
  • Không đáp án nào đúng 
 • Câu 5. Giai đoạn đặc tả và thiết kế chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm trong quá trình phát triển phần mềm?
  • 20%
  • 25%
  • 30%
  • 45%
 • Câu 6. Có bao nhiêu phép đo cơ bản ở phần mềm?
  • 1
  • 2
  • 3
  Có 3 phép đo cơ bản: đo dựa vào tỉ số, đo dựa vào tỉ lệ và đo dựa vào tỉ lệ phần trăm 
 • Câu 7. Những loại nhân tố nào ảnh hưởng đến chất lượng phần mềm?
  • Đặc trưng chức năng
  • Khả năng đương đầu với thay đổi 
  • Khả năng thích nghi với môi trường mới 
  • Tất cả đáp án trên đều đúng 
 • Câu 8. Các bước trong mô hình RAD?
  • Xây dựng bản mẫu, khách hàng thử nghiệm, lắng nghe khách hàng
  • Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm định, vận hành
  • Trao đổi với khách hàng, lập kế hoạch, phân tích rủi ro, chế tạo, xây dựng và đưa ra sản phẩm, đánh giá khách hàng
  • Mô hình hoá nghiệp vụ, mô hình hoá dữ liệu, mô hình hoá xử lý, sinh ứng dụng, kiểm định và quay vòng
 • Câu 9. Có thể đo trực tiếp chất lượng phần mềm không?
  • Có 
  • Không
  • Chưa thử 
 • Câu 10. Tạo nguyên mẫu giúp cho chi phí sửa lỗi giảm xuống, vì:
  • Tạo nguyên mẫu cho phép phát hiện sớm các lỗi, giúp cho việc sửa chữa diễn ra vào thời kỳ đầu của quá trình phát triển phần mềm. Vì vậy chi phí bảo trì giảm
  • Tạo nguyên mẫu dùng làm tài liệu cho người sử dụng, vì vậy không tốn kém tiền đào tạo
  • Nếu có bản nguyên mẫu, thì phần mềm không cần phải bảo trì
  • Nếu khách hàng chấp nhận nguyên mẫu, thì khách hàng cũng chấp nhận phần mềm chính thức. Nên không mất chi phí sửa lỗi
Bạn cần cố gắng hơn 
Bạn trả lời cũng khá đấy chứ 
Kết quả rất tốt 
Kiểm tra kết quả Làm lại
Thứ Ba, 13/11/2018 09:46
52 👨 188
0 Bình luận
Sắp xếp theo