Thêm Group Policy Editor vào Control Panel

Nếu bạn thường sử dụng Group Policy Editor, có thể bạn sẽ suy nghĩ rằng tại sao không thêm nó vào Control Panel cùng với những công cụ khác. Chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được điều này bằng cách thay đổi registry.

Bạn không thể thay đổi registry bằng tay sử dụng regedit.exe bởi vì không có cách nào để thêm giá trị mặc định có kiểu REG_EXPAND_SZ, nhưng chúng ta có thể download file .reg dưới đây về để thực hiện việc đó.

Xin chú ý rằng thao tác này không làm việc trên bản Home cho cả Vista và XP.

Cài đặt 

Bạn download file này về và giải nén. Sau đó nhấp kép vào file AddGroupPolicyToControlPanel.reg để thêm biểu tượng này vào. Nó cũng có một đoạn script khác để xoá mục này đi. 

Windows Vista

Sau khi cài đặt, bạn sẽ tìm thấy một mục mới bằng cách chọn Additonal Options trong Control Panel.

Bạn sẽ thấy Group Policy Editor trong danh sách:

Windows XP 

Bạn phải bật chế độ Classic View để thấy các biểu tượng này trong XP

Và bây giờ bạn sẽ thấy danh sách các biểu tượng

Thứ Năm, 19/03/2009 09:47
31 👨 1.650