Chất xúc tác mới có thể biến carbon dioxide thành chất dẻo

Các nhà khoa học đã tạo ra một chất xúc tác có thể chuyển hóa carbon dioxide thành etylen một cách hiệu quả, được sử dụng để tạo ra loại nhựa phổ biến nhất.

Trọng tâm của nghiên cứu này là làm giảm cacbon dioxit, trong đó CO2 được chuyển thành các hóa chất khác thông qua việc sử dụng dòng điện và phản ứng hóa học được hỗ trợ bởi một chất xúc tác.

Nhiều kim loại có thể đóng vai trò là chất xúc tác trong phản ứng này gồm vàng, bạc và kẽm có thể tạo carbon monoxide (CO), thiếc và palladium có thể tạo formate. Tuy nhiên, chỉ có chất xúc tác là đồng mới có thể giúp sản xuất ethylene, là thành phần cốt lõi của nhựa polyethylene.

Chất xúc tác mới có thể biến carbon dioxide thành chất dẻo

Phil De Luna, nghiên cứu sinh tiến sĩ của Đại học Toronto cho biết: "Đồng là một loại kim loại kỳ diệu. Nó giống như một ma thuật vì có thể tạo ra nhiều hóa chất khác nhau, như methane, ethylene, và ethanol, nhưng việc kiểm soát những gì nó tạo ra lại rất khó khăn".

Các nhà nghiên cứu đã có thể tìm ra một chất xúc tác khác tương ứng y như đồng và xác định các điều kiện lý tưởng để tối đa hoá sản xuất etylen trong phản ứng mà giảm thiểu lượng khí mê-tan ở mức tối đa.

Bằng cách xác định các điều kiện chính xác nhằm tối đa hóa sản xuất ethylene trong quá trình phản ứng, hoàn toàn có thể tạo ra một chất xúc tác để đáp ứng các điều kiện đó.

Xem thêm:

Thứ Ba, 27/02/2018 11:32
31 👨 192
0 Bình luận
Sắp xếp theo