Xếp hàng dưới mưa mua Palm Pre

Những khách hàng đầu tiên được nhà mạng Sprint ưu tiên đã phải xếp hàng gần một giờ dưới mưa để chờ mua Palm Pre.

Palm Pre sẽ bắt đầu được bán ra ngày hôm nay, nhưng tối qua Sprint đã dành cho những người được họ mời trong một sự kiện của mình xếp hàng mua trước. Tại New York, dưới cơn mưa tầm tã, chỉ có 80 model được bán ra, nhưng những người mua đã phải xếp hàng, chờ đợi, thanh toán và kích hoạt chiếc di động của mình.

Dưới đây là những hình ảnh về những khách hàng đầu tiên sở hữu Palm Pre.

Thứ Bảy, 06/06/2009 09:16
31 👨 289
0 Bình luận
Sắp xếp theo