Windows PowerShell - Tự động hóa các tác vụ quản trị hệ thống

Quản Trị Mạng - PowerShell là giao diện dòng lệnh mới của Windows, cung cấp một môi trường tương tác rất hiệu quả với hệ điều hành. PowerShell rất phù với việc tự động hóa các tác vụ quản trị hệ thống. PowerShell có thể chạy được trên Windows XP SP2, Windows Server 2003 và Windows Vista, Windows Server 2008.

1. Cài đặt

Với Windows XP SP2, Vista và Windows Server 2003, các bước cài đặt như sau:

1. Download gói cài đặt tại địa chỉ support.microsoft.com/kb/926139. Với Vista, bạn kích vào liên kết này.

2. Chạy file vừa download để cài đặt Windows PowerShell lên hệ thống.

Lưu ý: PowerShell cần đến Microsoft .NET Framework 2.0. Do vậy, bạn cần phải cài đặt framework này.

Với Windows Server 2008, trong Server Manager, kích liên kết Add Features. Tiếp theo, bạn kích chọn Windows PowerShell và thực hiện theo màn hình hướng dẫn để hoàn thành việc cài đặt chức năng này lên Windows Server 2008.

2. Khởi động Windows PowerShell

Để khởi động Windows PowerShell, bạn vào menu Start > Programs > Windows PowerShell 1.0 -> Windows PowerShell.

Trong màn hình này, bạn có thể thực hiện các lệnh thông dụng của MS-DOS. Bên cạnh đó, các cmdlet giúp bạn thực hiện các tác vụ quản trị hiệu quả và nhanh chóng. Để xem tập lệnh trên PowerShell, bạn dùng lệnh help. Để xem hướng dẫn về mỗi lệnh, bạn dùng lệnh Get-Help. Ví dụ, lệnh sau liệt kê hướng dẫn sử dụng cmdlet Remove-Item:

Get-Help Remove-Item

3. Tạo các script

Phần này hướng dẫn bạn tạo một kịch bản đơn giản: xuất ra màn hình một thông báo. Để bắt đầu, bạn sử dụng một trình soạn thảo đơn giản và nhập các lệnh cho kịch bản như sau:

$message = "Hello Hue Security Club"
write-host $message

Sau khi nhập xong, bạn lưu file (hello.ps1). Tiếp theo, trong màn hình PowerShell, bạn nhập: D:\script\hello.ps1

Ngay sau đó, nội dung của thông báo sẽ xuất hiện.

Thứ Hai, 24/09/2018 09:48
3,33 👨 19.367
0 Bình luận
Sắp xếp theo