Video hướng dẫn cách "phá" mật khẩu Windows bằng HirenBootCD

Rất cần dùng trong trường hợp bạn quên password vào máy tính

Trong thực tế, việc quên mật khẩu, pass đăng nhập vào máy tính thường xuyên xảy ra. Và những lúc như vậy, bên cạnh việc dùng công cụ USB Password Reset Disk thì còn có nhiều ứng dụng khác, và 1 trong số đó là Offline NT/2000/XP/Vista/7 Password Changer - có sẵn trong bộ HirenBoot.

Điểm khác biệt của Offline NT/2000/XP/Vista/7 Password Changer so với cách làm USB Password Reset Disk là gì?

  • Việc tạo USB Password Reset Disk chỉ áp dụng được với 1 máy duy nhất mà thôi.
  • Offline Password Changer trong Hiren ngoài việc thay đổi mật khẩu còn có thể xóa, hay còn gọi là phá mật khẩu của bất cứ máy tính dùng hệ điều hành Windows nào, từ phiên bản Windows XP lên đến Windows 8.1 bao gồm XP, Vista, 7, 8 và 8.1

Vậy cách làm của Offline Password Changer là gì?

Từ Windows XP, Microsoft thường lưu trữ mật khẩu của tài khoản người dùng (đã được mã hóa) vào trong 1 file gọi là SAM (viết tắt của Security Account Manager) trong thư mục System32 (%SystemRoot%/system32/config/SAM) và lưu trữ trong key Registry (HKLM/SAM). Từ trong môi trường DOS - Command, Offline Password Changer sẽ tìm, giải mã và xóa đi phần cơ sở dữ liệu lưu trữ mật khẩu của từng tài khoản có trên hệ điều hành.

Video hướng dẫn dùng Offline Password Changer của HirenBoot để "phá" mật khẩu Windows:

Chúc các bạn thành công!

Thứ Sáu, 28/04/2017 08:41
2,84 👨 10.317
0 Bình luận
Sắp xếp theo
    ❖ Công nghệ