Thí nghiệm: Điều khiển khói "chảy" như nước

Khói là chất khí, thường có xu hướng bay lên trên và phân tán ra do chúng nhẹ hơn không khí. Để khói hướng thẳng xuống dưới, nó cần phải đậm đặc hơn không khí.

John Holland và Jarvis Harris, hai nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard đã tìm ra cách để điều khiển khói, khiến chúng thực sự có thể chảy xuống hệt như một dòng nước tĩnh lặng bằng cách giữ lại các phân tử khói trong chiếc ống, chúng sẽ lạnh và đậm đặc hơn.

Hãy xem làn khói chảy như một thác nước trong video sau:

Thí nghiệm trên cho thấy, chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát, điều khiển, điều chỉnh khói để biến chúng trở thành một dòng nước "hiền hòa".

Thứ Hai, 19/06/2017 15:23
52 👨 881
0 Bình luận
Sắp xếp theo