CCNP_BCMSN Lab: Configuring Access Switch

Bài thực hành luyện thi chứng chỉ Cisco CCNP_BCMSN (Building Cisco Multilayer Switched Networks). Bài lab Cisco này sẽ hướng dẫn bạn Configuring Access Switch - cấu hình truy cập switch, đặt mật khẩu truy cập, đổi tên cho hostname, gán IP tĩnh, thêm mô tả,...

Thứ Sáu, 22/03/2019 10:43
4,86 👨 7.839
0 Bình luận
Sắp xếp theo