CCNP_BCMSN Lab: Modifying Switch Mask

Bài thực hành luyện thi chứng chỉ Cisco CCNP_BCMSN (Building Cisco Multilayer Switched Networks)

Danh sách các câu lệnh được sử dụng trong bài lab này gồm:

1. Nhập mật khẩu: pw để đăng nhập vào dsw1

2. Enable

3. Pws

Set int sc0 172.16.1.111 255.255.255.0

Set ip route default 172.16.1.113

4. Show configuration

5. Telnet 172.16.1.11

6. K

Aswp

7. Enable

Aspws

8. Conf t

Ip address 172.16.1.11 255.255.255.0

Ip default-gateway 172.16.1.113

9. End

10. Show ip (13)

11. Ping 172.16.1.111

12. Ping 172.16.1.113

13. Exit

14. Enable

Bạn có thể tải về bài thực hành số 4: Modifying Switch Mask dưới dạng file .swf, rồi sử dụng hướng dẫn sau để mở file. Nếu máy bạn vẫn cài IE thì có thể mở bằng trình duyệt này cũng được.

Bạn có thể tải các bài lab CCNP khác tại đây.

Thứ Sáu, 11/12/2020 22:35
35 👨 6.139
0 Bình luận
Sắp xếp theo