Video - Vô hiệu hóa Control Panel trong Windows 7

QuanTriMang.com - Nếu bạn chia sẻ máy tính cho mọi người trong gia đình dùng chung nhưng không muốn mọi người có thể can thiệp vào những thiết lập quan trọng, bạn có thể muốn vô hiệu hóa tính năng Control Panel trên máy. Hướng dẫn trực quan sau sẽ giúp bạn làm điều đó bằng cách can thiệp trực tiếp vào Registry.

Thứ Hai, 16/08/2010 10:30
32 👨 1.551