Tùy biến một vài giao diện Windows XP

Giấu tất cả các biểu tượng trong khay hệ thống (system tray)

Thông thường, để giấu đi một biểu tượng nào đó trong khay hệ thống (còn gọi là khay đồng hồ), bạn làm như sau:

- Click phải vào TaskBar, chọn Properties > Customize ...

- Trong mục Current Items, click chọn biểu tượng cần giấu, click vào mũi tên bên phải, chọn Always Hide rồi OK.

Tuy nhiên cách này chỉ che giấu tạm thời mà thôi. Khi bạn click vào mũi tên bên trái khay hệ thống, những biểu tượng này sẽ lại hiện ra.

Thủ thuật sau sẽ làm cho tất cả các biểu tượng trong khay hệ thống biến mất hoàn toàn.

Bạn hãy mở Registry lên, tìm đến khóa sau:

HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Policies/Explorer

Ở cửa sổ bên phải, click phải, chọn New > Dword Value, đặt tên là NoTrayItemsDisplay. Nhấn kép vào giá trị vừa tạo. Trong ô Value Data, gõ vào 1.

Đóng Registry lại, Logoff hoặc khởi động lại để thay đổi có hiệu lực.

Tùy biến hộp thoại Open

Mỗi khi bạn sử dụng các ứng dụng của Windows (như Notepad) để mở một file nào đó. Bên trái hộp thoại Open là một nhóm các biểu tượng và thư mục (như My Documents, My Recent Documents, Desktop, My Computer, và My Network) giúp bạn di chuyển nhanh đến những nơi đó. Tuy nhiên, bạn sẽ phải đồng ý với tôi là rất ít khi chúng ta sử dụng những đường dẫn mặc định đó, mà thường sẽ sử dụng những thư mục quen thuộc do chúng ta tạo ra. Thủ thuật sau sẽ giúp bạn thay thế những đường dẫn mặc định trong hộp thoại Open bằng những đường dẫn đến những thư mục mà bạn thường xuyên sử dụng.

Mở Registry lên, tìm đến khóa sau:

HKEY_CURRENT_USER\Software\ Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\

Tạo một khóa con bằng cách click phải vào khóa Policies chọn New > Key, đặt tên là Comdlg32

Dưới khóa Comdlg32, tạo khóa con PlacesBar.

Click chọn khóa PlacesBar, ở cửa sổ bên phải, click phải, chọn New > String Value, đặt tên là Place0. Nhấn kép vào giá trị vừa tạo, trong ô Value Data, gõ vào đường dẫn đến thư mục mà bạn thường sử dụng. Ví dụ D:\HoSoCaNhan.

Tương tự, để tạo thêm thư mục mới, bạn tạo tiếp giá trị Place1, Place2...

Đóng Registry lại, mở Notepad rồi chọn File > Open thử xem.

Nếu bạn không muốn có bất kỳ thư mục nào xuất hiện trong hộp thoại này, nhấn chọn khóa Comdlg32, ở cửa sổ bên phải, click phải, chọn New > Dword Value, đặt tên là NoPlacesBar, nhấn kép vào giá trị vừa tạo, trong ô Value Data, gõ vào 1.

Nếu muốn các thư mục xuất hiện trở lại, chỉ việc xóa giá trị NoPlacesBar đi là xong.

Thứ Sáu, 28/05/2004 10:02
41 👨 720
0 Bình luận
Sắp xếp theo